راه حل آشکار برای آموزش و پرورش ضعیف چیست؟ به دانش آموزان کتاب های درسی و دیگر لوازم مدرسه مورد نیازشان را بدهید. اما برای مایکل کرمر، استاد پیشین اقتصاد در موسسه فناوری ماساچوست، قضیه به این سادگی ها نبود.

کرمر کار خود را با آزمایش این نظریه که دسترسی به کتاب های درسی آموزش و پرورش را بهبود می بخشد، آغاز کرد. او مدارس کنیا را به دو گروه مدارسی که کتاب های درسی دریافت می کنند و آنها که کتاب های درسی دریافت نمی کنند، تقسیم کرد. اما هنگامی که چندین سال بعد دوباره از این مدارس بازدید کرد، او با شگفتی فهمید که هیچ گونه پیشرفتی در گروهی که کتاب های درسی داشتند حاصل نشده است.

سپس او عامل دیگری را در نظر گرفت. ششصد میلیون کودک در جهان به کرم آلوده هستند. کرم ها مواد غذایی را از بدن جذب می کنند و سبب کم خونی، معده درد، و کوتاهی قد می شوند. آیا ممکن است که کلید عملکرد بهتر در مدرسه به جای کتاب های درسی، کرم زدایی باشد؟

هنگامی که کرمر نظریۀ خود را در بوتۀ آزمایش قرار داد، نتایج آن روشن بود. او متوجه شد که وقتی دانش آموزانِ آلوده یک قرص کرم زدایی ۴۹سِنتی خوردند، نمرات آنها بهبود یافت – و حتی بر درآمد آیندۀ آنها نیز تأثیر گذاشت. در مقابل قیمت کتاب های درسی ممکن است ۲ یا ۳ دلار باشد.

سپس کرمر کرم زدایی از جهان را راه اندازی کرد که به زدودن کرم از حدود ۴٠میلیون کودک در ۲۷ کشور کمک کرده است.

آیا برای حل مشکلی در جامعۀ خود، ایده ای دارید؟ از توصیه های کرمر بهره مند شوید:

  • ایدۀ خود را آزمایش کنید: ایده های مبتنی بر شواهد و مورد تأیید داده ها ممکن است از پشتیبانی بیشتری برخوردار شوند.
  • هزینه را مدنظر قرار دهید: گرانترین راه حل همیشه هوشمندانه ترین راه حل نیست.
  • سادگی را فراموش نکنید: راه حل های ساده جامعه را در مقابله با مشکلات توانمند می کنند.