چه می شد اگر هر ماه گزارشی در مقایسه مصرف برق خود با مصرف برق همسایگانتان، و همچنین راهنمایی هایی در مورد چگونگی صرفه جویی بر مبنای الگوی های مصرفی خودتان دریافت می کردید؟

به گفته دیوید مور، مدیر ارشد توسعه بازار در Opower، اکنون یک نرم افزار این کار را امکان پذیر ساخته است. شرکت او نرم افزار ابری را بر پایه “کلاود” توسعه داده است که بر مطلوبیت مشتریان تمرکز دارد. او گفت: “ما داده ها را از عرضه کنندگان خدمات برق می گیریم و آنها را به چیزی ارزشمندتر از اطلاعاتی که فقط در تنظیم صورت حساب مورد استفاده قرار می گیرند در می آوریم.”

داده های جمع آوری شده توسط شرکت های دولتی و خصوصی برق برای برقراری یک مکالمه دو جانبه میان عرضه کننده و مصرف کننده  مورد تفسیر قرار می گیرند. مصرف کننده صدایی تازه، و بر مصرف برق نیز کنترل بیشتری پیدا می کند.

کنتورهای هوشمند اطلاعات جزعی درباره مصرف برق خانواده را به عرضه کننده می فرستند. (عکس از آسوشیتدپرس)

این که مصرف کنندگان از عرضه کنندگان برق شکایت دارند برکسی پوشیده نیست. به گفته مور، به طور سنتی “میان مصرف کنندگان و عرضه کنندگان برق شکاف بزرگی وجود دارد.” این شرکت که دارای مشتریان برق در ایالات متحده و در سطح بین المللی است، از سراسر جهان، چه در کشورهای پیشرفته و چه کشورهای در حال توسعه شکایت دریافت می کند.

مردم خواستار صورت حساب های پایین تر و دقیق تر هستند و برای دریافت اطلاعات مربوط به انرژی به شرکت های برق چشم دوخته اند. مور گفت: نرم افزار Opower “میان منافع مشتریان و منافع عرضه کنندگان برق و منافع دولت- از نظر مدیریت در ارتباط با طرف تقاضا، کاهش انتشار آلاینده ها یا به سادگی ارائه اطلاعاتی که مردم استحقاق دریافتش را دارند، انطباق ایجاد می کند.”

داده های انرژی: پرزیدنت اوباما همراه با دانیل ییتس بنیانگذار و مدیر عامل Opower در مقر این شرکت واقع در آرلینگتون، ویرجینیا. (عکس از آسوشیتدپرس)

عرضه انرژی در آینده

مور گفت: “اگر ابزارهای مؤثر و کارآمدی را در تارنمای شرکت برق در دسترس قرار دهیم و مردم را ترغیب کنیم تا در اینترنت به تعامل بپردازند،” توجه مصرف کنندگان را جلب خواهیم کرد و باعث صرفه جویی پول نیز خواهیم شد.

مصرف کنندگان از طریق مشارکت، شرکت های برق را راهنمایی می کنند.

مصرف کنندگان با الگوهای مصرفی خود به عرضه کنندگان می گویند که شبکه برق در کجا به ایستگاه فرعی نیازمند است، یا کدام محله به راه انداختن یک کمپین آموزشی درباره صرفه جویی در مصرف انرژی احتیاج دارد. عرضه کنندگان برق با در اختیار داشتن داده هایی که متناسب با نیاز مصرف کنندگان تنظیم شده اند، در ساعاتی  که تقاضا به اوج می رسد، می توانند از طریق ایمیل یا پیامک مصرف کنندگان را مطلع سازند.

Opower در تلاش است تا شبکه برق رسانی را “هوشمند” سازد؛ چه هنگامیکه کنتورهای متکی بر فناوری عالی داده ها را به طور خودکار به پایگاه های دیجیتالی داده ها می فرستند، و چه هنگامیکه داده ها توسط کنتورهای الکترومکانیکی قدیمی ثبت و به طور دستی بارگذاری می شوند.

مور گفت: “ما می گذاریم بعضی از قدیمی ترین سیستم ها داده هایی را که در اختیار دارند در تصمیم گیری ها در ارتباط با آینده به کار گیرند. در برخی از کشورها مانند هند، مدیرعاملان شرکت های برق بسیار آینده نگر هستند. آنها ممکن است برای همه مشتریان کنتور هوشمند نداشته باشند، اما کنتورهایی را که در اختیار دارند برای به دست آوردن داده های جزعی به کار می گیرند و سپس از آن داده ها برای گرفتن تصمیمات هوشمندانه استفاده می کنند.”

نرم افزار هوشمند شبکه برق رسانی، کارآیی سخت افزار های زیربنایی مانند برج های انتقال برق ولتاژ بالا را تقویت می کند. (عکس از آسوشیتدپرس)

یک الگوی تحول آفرین

مور معتقد است که “ایجاد تحول در شیوه ای که شرکت های برق با مشتریان خود بر اساس داده های فراهم شده توسط خود مشتریان تعامل بر قرار می کنند- میزان و زمان مصرف انرژی، و اینکه چگونه در ارتباطات شرکت عرضه کننده مشارکت می کنند- به برق رسانی که به طور سنتی یک خدمت عمومی بوده است، یک جنبه اجتماعی می بخشد.”

چنین عملکردهایی به مدت چندین دهه امکان پذیر نبودند. مور گفت: “داده ها می توانند در را بر روی فرصت های تحول آفرینی که پیش از عصر کامپیوتر در اختیار صنعت برق قرار نداشتند، بگشایند.”

امروزه مردم درباره چگونگی کیفیت سرویس به شرکت های برق توئیت می فرستند. مور این پدیده را چنین تشبیه می کند: بازارها پذیرفته اند که “مشتریان و افراد معمولی قدرت عظیمی در دست دارند، زیرا فناوری اطلاعات آنها را قادر می سازد که به عنوان یک جامعه مصمم عمل کنند، و این امر در گذشته امکان پذیر نبود.”