هرچند که آمریکاییان تا رسیدن به هیجده سالگی قادر به رای دادن در انتخابات ایالتی و فدرال نیستند، اما نوجوانان می دانند که هیچ محدودیت سنی برای مشارکت در فرایند دموکراتیک وجود ندارد.

کوین ریچارد، یک نوجوان اهل ویرجینیا می گوید: “نوجوانان در سراسر آمریکا، حتی اگر به سن رای نرسیده باشند، در تلاش های سیاسی شرکت می جویند.  دلیلش این است که می دانند به نسل رهبران آینده  تعلق دارند.”

به نظر می رسد که در ایالات متحده مشارکت روزافزون جوانان در عرصه سیاست، به یک “امر عادی” تبدیل شده است. میزان مشارکت جوانان در انتخابات ریاست جمهوری در سال های  ٢۰۰۴، ٢۰۰۸، و ٢۰۱٢ میان رای دهندگان ۱۸ تا ٢٩ سال نزدیک به ۵۰ درصد بود؛ حال آنکه در سال های ۱٩٩۶ و٢۰۰۰ به ترتیب از ۳۷ در صد و ۴۱ درصد تجاوز نمی کرد.

دختران نوجوان در دفتر ستاد انتخاباتی به تلفن پاسخ می دهند. (عکس از آسوشیتدپرس)
نوجوانان در سال ٢۰۱٢ در ستاد انتخاباتی میت رامنی داوطلبانه خدمت می کنند. (عکس از آسوشیتدپرس)

کریس لاجویا، دبیر امور دولتی در یک مدرسه راهنمایی می گوید، نوجوانان پیش از اینکه قادر به رای دادن باشند، می توانند با کسب آگاهی در مورد مسائل جاری، در عرصه سیاست فعالیت کنند.

لاجویا می گوید: “]نوجوانان باید[ تحقیقاتشان را انجام دهند؛ باید به موضع سیاسی نامزدها در مورد مسائل مختلف پی ببرند و به منابع گوناگون مراجعه کنند.”

جرمی گانیون، یک دانش آموز شانزده ساله از مریلند برای آموختن درباره دولت و امور مربوط به آن، یک کلاس علوم مدنی برداشت.

گانیون گفت: “من نه تنها درباره اصول و مبانی دولت ایالات متحده، بلکه درباره دیدگاه های عقیدتی و سیاسی؛ مبارزات انتخاباتی و هزاران راهی که دولت ما از طریق آن می تواند بر زندگی ما تاثیر بگذارد و ما نیز می توانیم بر آن نفوذ داشته باشیم، مطالب زیادی آموختم.”

گانیون قصد دارد برای حمایت از یک نامزد محلی در انتخابات داوطلبانه کار کند. سایر نوجوانان مانند کایل سیمز، دانش آموز دوره راهنمایی می گویند که برای یافتن چنین فرصت هایی باید به اینترنت دسترسی داشت.

سیمز درباره رقابت در انتخابات محلی شهرداری می گوید: “اگر می خواهید در ستادهای انتخاباتی شهرداری مشارکت کنید، به تارنماهای نامزدها مراجعه کنید، و بدون مشکل اطلاعاتی را درباره خدمات داوطلبانه برای هر یک از نامزدها خواهید یافت.”

نوجوانان در حال ثبت نام رای دهندگان. (عکس از آسوشیتدپرس)
آمریکایی ها می توانند پیش از رسیدن به سن رای در هجده سالگی، در عرصه سیاست مشارکت کنند. (عکس از آسوشیتدپرس)

نوجوانی که خود را به اسم جوزف الف معرفی می کند و در یک مجله اینترنتی برای نوجوانان مطلب می نویسد می گوید، کسب اطلاعات درباره مسائل از طریق مطالعه، برداشتن کلاس های مرتبط و خدمات داوطلبانه فقط چند راه مشارکت برای نوجوانان هستند. آنها می توانند در گردهمایی های سیاسی شرکت کنند و یا حتی با توجه به تغییرات مورد نظر خود، همایش های خودشان را سازمان دهند.

او می گوید: “شما همچنین می توانید از طریق تماس با یک عضو کنگره، نماینده یا سناتور، نگرانی هایتان را با آنها در میان بگذارید.”

سیمز می گوید، نوجوانان روزی مدیریت آمریکا را به عهده خواهند گرفت و همتایان خود را تشویق می کند برای مشارکت هم اکنون دست به کار شوند و تا ۱۸ سالگی و به دست آوردن حق رأی صبر نکنند .

او می گوید:”کمی تحقیق کنید. موضع خود را انتخاب کنید. صدای خود را پیدا کنید. در دولت ما باید تغییرات زیادی داده شود، بنابراین فرصت خود را برای مشارکت از دست ندهید.”