نکاتی برای کسانی که می خواهند خبرنگار خوبی باشند

آناستازیا لوید- دامنجانوویچ در حال ویرایش یک مقاله (لیلیا شی)

وقتی آناستازیا لوید- دامنجانوویچ در روزنامه  دیلی پرینستونین شروع به کار کرد، به این روزنامه دانشگاهی به چشم یک سرگرمی جنبی در کنار تحصیلاتش نگاه می کرد. اما در حین اینکه سلسله مراتب خبرنگاری را طی می کرد تا به سمت سردبیر خبری برسد، یک دوره آموزش عملی خیلی فشرده تر از آنچه در تصورش بود را پشت سر گذاشت. اینها چندی از نکاتی هستند که او یاد گرفت:

ارائه یک ایده. مطلب یا داستانی را پیشنهاد کنید و فهرست کوتاهی از منابع مناسب و توضیحی در مورد به هنگام بودن و مرتبط بودن این مطلب ارائه کنید. او می گوید: “موضوع نخستین مطالبی که من به عنوان عضو هیئت تحریریه می نوشتم، توسط دبیران خبری به من محول می شدند. اما پس از کسب تجربه لازم ایده های خودم را مطرح می کردم.”

هرگونه تضاد منافع را بیان کنید. یکی از موارد احتمالی تضاد منافع، وابستگی خبرنگار به یک موضوع، منبع و یا رسانه خبری است. وی در این باره چنین توضیح می دهد: “گاه من یا یک خبرنگار دیگر به منابع خود بیش از حد نزدیک می شدیم. در چنان مواردی سردبیران خبری، خبرنگار دیگری را برای مصاحبه با منابع خبر پیدا می کردند” یا در مقاله مورد تضاد منافع را ذکر می کردند.

ماجرا را از زبان هر دو طرف درگیر بشنوید. خبرنگاران باید به دنبال پاسخ از سوی افراد یا سازمان های درگیر باشند، به ویژه اگر خبر منتشرشده بار منفی داشته باشد.

قوانین مصاحبه را دنبال کنید. “قابل انتشار” به این معنی است که هرچیزی که یک منبع خبر به خبرنگار می گوید را می توان تمام و کمال گزارش کرد و به آن منبع خبر نسبت داد. “در پس زمینه” به این معنا است که یک خبرنگار می تواند از اطلاعاتی که یک منبع در اختیار او قرار می دهد استفاده کند، اما نمی تواند نام منبع را ذکر کند. “غیر قابل انتشار” به این معنا است که خبرنگار به هیچ وجه نمی تواند اطلاعات مطرح شده را منتشر کند، اما می تواند از آن برای افزایش اطلاعات خود نسبت به موضوع استفاده کند. روزنامه نگاران باید تلاش کنند تا مصاحبه های قابل انتشار انجام دهند و سپس [درستی] اطلاعات به دست آمده را با استفاده از منابع بیشتر تأیید کنند.

خبرنگاران در تلاش برای مصاحبه با الن مولالی، رئیس اجرایی پیشین شرکت خودروسازی فورد، دور او جمع شده اند. (توماس هاوک/ فلیکر)

اشتباهات را اصلاح کنید. هنگامی که روزنامه دیلی پرینستونین مرتکب اشتباهی می شود، اصلاحیه ای را هم در نسخه چاپی و هم در نسخه اینترنتی خود منتشر می کند و پوزش می خواهد. وی می گوید: “اعتراف به اشتباهات در جلب اعتماد خوانندگان بسیار مهم است.”

مطبوعات آزاد نقش مهمی در قابل درک کردن مسائل پیچیده برای شهروندان عادی ایفا می کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استانداردهایی که روزنامه نگاران آمریکایی برای نائل شدن به آنها تلاش می کنند، به مقررات اخلاقی انجمن روزنامه نگاران حرفه ای نگاهی بیاندازید.