نگاهی به تازه ترین موزه ملی آمریکا در مجموعه اسمیتسونیان [ویدیو]

موزه ملی تاریخ و فرهنگ آمریکایی های آفریقایی تبار در ۲٤ سپتامبر در واشنگتن گشایش یافت، اما شما می توانید در هر کجا که هستید نگاهی به این موزه بیاندازید.

تازه ترین موزه مجموعه موزه های اسمیتسونیان نزدیک به سه هزار شیئ و دوازده نمایشگاه دارد. اضافه بر آن، صد وهشتاد و سه ویدیو داستان آمریکا را از دیگاه آمریکایی های آفریقایی تبار بازگو می کنند.

پرزیدنت اوبامادر مراسم افتتاح این موزه سخنانی ایراد کرد. او و خانواده نخست در چهاردهم سپتامبر از این موزه دیدن کردند. شما می توانید با مراجعه به ویدیوی زیر نگاهی به این موزه بیاندازید:

 

این موزه دارای٧٫٩٠٠ متر مربع فضا برای نمایشگاه در پنج طبقه است. موزه در محل نشنال مال در کنار بسیاری دیگر از موزه های اسمیتسونیان در نزدیکی بنای یادبود واشنگتن قرار دارد.

این موزه بازدیدکنندگان را به گردش در تاریخ آمریکایی های آفریقایی تبار در ایالات متحده از تاریک ترین زمان به هنگام برده داری تا نمونه ای از صحنه برنامه تلویزیونی اوپرا وینفری در طبقه بالا و یادگارهایی از اولین کمپین انتخاباتی اوباما می برد.

به گفته لانی بانچ، رئیس و از بنیانگذاران این موزه، تاریخ را می توان حتی در معماری این موزه نیز مشاهده کرد. نمای برنز رنگ این بنا آژگن کاری بر اساس آهن کاری تاریخی توسط بردگان و آزاد مردان آمریکایی آفریقایی تبار در جنوب است که بر تاریخ پنهان آمریکایی های آفریقایی تبار تاکید می کند.