نگرانی آمریکا از شبکه های نسل پنجم برای چیست؟

Smart city with smart services and icons, internet of things, networks and augmented reality concept (State Dept./S. Gemeny Wilkinson )
(State Dept./S. Gemeny Wilkinson )

سال آینده، نسل پنجم ارتباطات سیار سلولی (5G)  پایه های اصلی اقتصاد و خدمات اجتماعی آینده را تشکیل خواهد داد و از بسیاری لحاظ بر زندگی ما تأثیر خواهد داشت، از تلفن های همراه گرفته تا خودروهای بدون راننده، و خدمات حیاتی مانند شبکه های برق و سیستم های منابع و انتقال آب.

رابرت استریر، معاون دستیار وزیر امور خارجه در امور فضای مجازی گفت: “با تکیه همه این خدمات بر شبکه های نسل پنجم، حفاظت از امنیت این شبکه های حیاتی هرگز تا این اندازه مهم نبوده است.”

متأسفانه، زیر ساخت های جدید لازم برای  کارآیی شبکه های نسل پنجم می توانند امنیت ملی کشورها را در معرض خطر قرار دهند. یک نگرانی اصلی این است که این تجهیزات می توانند توسط شرکتی که تحت کنترل یا نفوذ یک دولت خارجی است، نصب شوند.

(State Dept./S. Gemeny Wilkinson )

به همین دلیل پرزیدنت ترامپ در ١۵ می یک فرمان اجرایی صادر کرد که خرید و استفاده از تجهیزات یا خدمات هر شرکتی که برای امنیت ملی خطر ایجاد می کند را برای شرکت های آمریکایی منع کرد.

ارائه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات به ویژه در چین از لحاظ قانونی موظفند به منافع دولت چین و دستگاه های اطلاعاتی آن خدمت کنند. اگر هواوی یا دیگر تولیدکنندگان تجهیزات چینی بنای زیرساخت شبکه های نسل پنجم  یک کشور را به عهده داشته باشد، بنابراین دولت چین این پتانسیل را خواهد داشت تا این شبکه ها را کنترل کند.

استریر به برنامه ساعت خبری پی بی اِس گفت: “در واقع هیچ فرقی بین شرکت های بخش خصوصی و دولت چین وجود ندارد.” دولت چین می تواند “شرکت ها را مجبور کند طبق دستور حزب کمونیست چین عمل کنند.”

Graphic and text on implications of Chinese ownership of 5G companies (State Dept./S. Gemeny Wilkinson/Photo: © Shutterstock)
(State Dept./S. Gemeny Wilkinson/Photo: © Shutterstock)

استریر به برنامه ساعت خبری پی بی اِس گفت: “در واقع هیچ فرقی بین شرکت های بخش خصوصی و دولت چین وجود ندارد.” دولت چین می تواند “شرکت ها را مجبور کند طبق دستور حزب کمونیست چین عمل کنند.”

گوشیازی تلفنی یا بدتر  

ارائه دهندگان غیر قابل اعتماد خدمات می توانند داده هایی را از شبکه های نسل پنجم یک کشور دیگر عبور می کنند را دقیقاً مورد بررسی قرار دهند، یا کیفیت خدمات را با در نظر گرفتن اهمیت داده ها تضعیف کرده، و یا به اطلاعات محرمانه دسترسی پیدا کنند. استریر با اشاره به شرکت های چینی گفت، “دولت چین می تواند به آنها دستور دهد که امنیت شبکه را متزلزل کنند- به ربودن اطلاعات شخصی یا مالکیت فکری دست زنند، به جاسوسی بپردازند، خدمات حیاتی را مختل کرده و یا حملات مجازی انجام دهند.”

ولی مشکل فراتر از دولت هایی می رود که امکان دارد شرکت ها را مجبور به جاسوسی کنند. فناوری های شبکه نسل پنجم پایه زیر ساخت های اقتصاد آینده را تشکیل خواهند داد: شبکه های برق، لوله های آب، خودروهای بدون راننده و پزشکی از راه دور. در صورتیکه این ساختارها تحت کنترل شرکت های غیر قابل اعتماد قرار داشته باشند، در مقابل مختل سازی یا خرابکاری فاجعه آمیز، بسیار آسیب پذیر خواهند بود.”

راه پیش رو

استریر گفت: “در حالیکه کشورها در سراسر جهان سیستم های مخابراتی خود را بهینه سازی به فناوری نسل پنجم تطبیق می دهند، ما مصراً از آنها می خواهیم که چارچوبی را نیز برای تضمین امنیت مبنی بر خطر شبکه های خود در نظر بگیرند. یکی از عوامل مهم رویکرد امنیت مبنی بر خطر، ارزیابی محتاطانه ارائه دهندگان تجهیزات، نرم افزار و سخت افزارها هستند…تا اطمینان حاصل شود که تحت کنترل یک دولت خارجی قرار ندارند.”