نیروی دریایی ایالات متحده نخستین زن را به فرماندهی یک ناو هواپیمابر منصوب می کند

Woman in uniform watching from ship's bridge (U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Benjamin K. Kittleson)
اِمی باوئرنشمیت، کاپیتان نیروی دریایی ایالات متحده، افسر فرمانده ناو سن آنتونیو (LPD 22) در ماه مارس در بندر سن دیگو لنگر می اندازد. (U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Benjamin K. Kittleson)
Portrait of Amy Bauernschmidt (U.S. Navy)
کاپیتان اِمی بائورنشمیت (نیروی دریایی ایالات متحده)

کاپیتان اِمی بائورنشمیت نخستین زن در تاریخ ایالات متحده خواهد بود که فرماندهی یک ناو هواپیمابر نیروی دریایی ایالات متحده را بر عهده خواهد گرفت.

در ۲۰۱۶ بائورنشمیت نخستین زنی بود که در سمت رئیس اجرایی ناو هواپیمابر هسته ای یو اِس اِس آبراهام لینکلن خدمت می کرد.

بائورنشمیت در سال ۱۹۹۴ از آکادمی نیروی دریایی ایالات متحده فارغ التحصیل شد. در همان سال زنان شروع به خدمت در ناوها و هواپیماهای جنگی کردند. او بیش از ۳۰۰۰ ساعت تجربه پرواز در هواپیماهای نیروی دریایی دارد و جوایز متعددی را برای خدمت دریافت کرده است، ازجمله مدال خدمت شایسته وزارت دفاع و مدال دستاورد نیروی دریایی و تفنگداران دریایی ایالات متحده.

بائورنشمیت یکی از شش کاپیتان نیروی دریایی ایالات متحده است که از سوی هیئت فرماندهی هوانوردی به فرماندهی یک ناو در سال مالی ۲۰۲۲ انتصاب شده است.