میزان ابتلاء به ابولا در غرب آفریقا از نخستین ماه های بروز و شیوع سریع این بیماری همه گیر به طور چشمگیری کاهش یافته است.

اما این روند نزولی برای مراکز ایالات متحده برای کنترل و پیشگیری از بیماری ها (CDC) یک پیشرفت کافی تلقی نمی شود. تام فریدن، مدیر CDC با اشاره به نخستین سالگرد واکنش این نهاد در برابر شیوع این بیماری در غرب آفریقا گفت: “مبارزه علیه ابولا به هیچوجه به پایان نرسیده است.”

رساندن نرخ آلودگی به این بیماری تا صفر همچنان هدف نهایی باقی مانده است. پرزیدنت اوباما در هشتم  آوریل هنگام دریافت آخرین گزارش از مشاوران پیرامون در مورد اقدامات جاری علیه بیماری در گینه و سیرالئون، تعهد خود را  به ریشه کن ساختن ابولا تجدید کرد.

طرح [مبارزه با] ابولا به پایین آمدن سریع موارد ابتلاء در سیرالئون کمک کرده است. سال ٢٠۱۵ با ٢۵٠ مورد جدید در هر هفته آغاز شد، اما آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی WHO)) تنها ٢۵ مورد جدید را در پایان ماه مارس گزارش می دهد.

مبارزه در گینه، جایی که آمار هفتگی در ماه های اخیر نوسان داشته، ادامه دارد. بنا به گزارش سازمان بهداشت جهانی موارد جدیدی که در هفته آخر مارس تشخیص داده شدند کمتر از ۶٠ مورد بوده و این آمار تنزل یک سومی را نسبت به ماه گذشته نشان می دهد، ولی هنوز تا صفر فاصله  زیادی باقی مانده است.

لیبریا در سرکوب این  بیماری همه گیر بیشترین پیشرفت را داشته است به طوری که از اوایل ماه مارس در آن کشور هیچ مورد جدیدی گزارش نشده است. مراقبت خوب از بیماران و آموزش دقیق درباره پیشگیری از بیماری به بازگشت ظاهری زندگی عادی کمک کرده است.

شیوع ابولا به مرگ نزدیک به ۱٠٫۵٠٠ تن از ٢۵ هزار نفری که احتمال یا ظن ابتلای آنها به این بیماری  مورد تأیید قرار گرفته بود، منجر گردید.

مراکز ایالات متحده برای کنترل و پیشگیری از بیماری ها از هنگام پرداختن به مقابله با این بیماری نزدیک به دو هزار کارشناس را به آفریقا اعزام کرده است. آنها همراه با دیگر شرکای بین المللی با دولت های گینه، لیبریا و سیرالئون در راستای دستیابی به اهداف زیر همکاری کردند:

  • دایر ساختن مراکز عملیات اضطراری.
  • ردیابی تماس های بیماران در نقاط دور دست.
  • آموزش بیش از ٢۳ هزار کارمند بهداشتی در غرب آفریقا به منظوربهبود کنترل آلودگی.
  • ترویج روش های درست و مناسب محافظت در میان مردم.

فرستادگان CDC برای مبارزه با ابولا تعهد خود را به مبارزه با این بیماری همه گیر به منظور “رساندن آن به صفر”در این ویدئو نشان می دهند.

اِلن جانسون سیرلیف، رئیس جمهوری لیبریا طی دیداری که در ماه فوریه از کاخ سفید داشت مراتب سپاس خود را از ارتش ایالات متحده به خاطر افزایش سریع منابع و تسهیلات لازم به منظور مبارزه با این بیماری فراگیر ابراز داشت.