پرزیدنت اوباما در  هفتمین خطابه سالانه خود درباره وضعیت کشور در برابر صد و چهاردهمین کنگره، دیوان عالی، میهمانان خارجی و دیگر کسانی که در ساختمان کنگره ایالات متحده گرد آمده بودند گفت که ایالات متحده هنگامی جهان را به بهترین نحوی رهبری می کند که قدرت نظامی خود را با دیپلماسی نیرومند و تشکیل ائتلاف در هم آمیزد.

سخنرانی سال ٢٠١٥ به طرز سنگینی بر مسائل داخلی تمرکز داشت. اقدامات پیشنهادی رئیس جمهوری اصلاح قانون مالیات ایالات متحده، رایگان کردن دورۀ دو سالۀ کالج های محلی و امکان پذیر ساختن بیشتر صاحب خانه شدن را شامل می شد.

 • رئیس جمهوری اعلام کرد که ایالات متحده در کنار کسانی که در سراسر جهان هدف حمله تروریست ها قرار گرفته اند می ایستد، و مُصرانه از کنگره خواست تا قطعنامه ای را برای اجازه به کار بردن نیروی نظامی علیه داعش (ISIL) از تصویب بگذراند.

 

“ما هدایت یک ائتلاف گسترده را، مشتمل بر کشورهای عرب، برای تضعیف و سرانجام نابود ساختن این گروه تروریستی به عهده داریم. ما همچنین از مخالفان میانه رو در سوریه که می توانند ما را در این کوشش یاری دهند حمایت می کنیم، و به مردمی که در هر جا در برابر این ایدئولوژی ورشکسته می ایستند یاری می رسانیم.”      

 • رئیس جمهوری از کنگره خواست تا از تغییر مسیر سیاست خارجی ایالات متحده در قبال کوبا پشتیبانی کند.

 

“تغییر سیاست ما در کوبا از این توان بالقوه برخوردار است که به میراث بی اعتمادی در نیمکرۀ غربی پایان دهد. این سیاست بهانه های بی اساس را برای تحمیل محدودیت ها در کوبا از میان بر می دارد؛ از ارزش های دموکراتیک  حمایت و دست دوستی به سوی مردم کوبا دراز می کند.”

 • مخاطبان رئیس جمهوری شامل نمایندگان سنا، نمایندگان مجلس، قضات دیوان عالی کشور و دیپلمات های خارجی بود. (عکس از آسوشیتدپرس)
  مخاطبان رئیس جمهوری شامل نمایندگان سنا، نمایندگان مجلس، قضات دیوان عالی کشور و دیپلمات های خارجی بود. (عکس از آسوشیتدپرس)

  رئیس جمهوری گفت، دیپلماسی آمریکا در برابر ایران به متوقف ساختن فعالیت های هسته ای آن کشور کمک کرد و ذخایر مواد هسته ای آن را کاهش داد، و از کنگره خواست تا به دیپلماسی برای این که کارساز و مؤثر واقع شود فرصت دهد.

“ما از حالا تا بهار برای مذاکره به منظور دستیابی به یک توافق جامع فرصت داریم که می تواند از یک ایران مجهز به سلاح هسته ای جلوگیری می کند، امنیت آمریکا و متحدان ما، از جمله اسرائیل را تضمین و در عین حال از درگیری دیگری در خاورمیانه جلوگیری کند.” 

 • کوشش های ایالات متحده برای متوقف ساختن شیوع ویروس ابولا در آفریقا جان ها را نجات داده است، ولی کارهای بیشتری باید انجام گیرد.  اوباما از جامعۀ جهانی خواست تا برای جلوگیری از بیماری های همه گیر بعدی سرمایه گذاری کند.

 “جهان باید این درس را برای مبادرت به کوشش جهانی مؤثرتری به منظور جلوگیری از شیوع بیماری های همه گیر در آینده به کارببندد، برای توسعۀ هوشمندانه سرمایه گذاری کند و فقر مفرط را ریشه کن سازد.” 

 • ایالات متحده در کنار اوکراین و دیگر متحدان اروپایی خود در برابر تجاوز روسیه می ایستد.

“ما از این اصل که کشورهای بزرگ نمی توانند به کشورهای کوچک زور بگویند – از طریق مخالفت با تجاوز روسیه و پشتیبانی از دموکراسی اوکراین، و دادن اطمینان مجدد به متحدان ما در ناتو-  پاسداری می کنیم.” 

 • وی گفت، رهبری آمریکا به برانگیختن اقدام بین المللی در پاسخ به تغییرات آب و هوا کمک می کند.

“اگر ما با قدرت عمل نکنیم، همچنان شاهد بالا آمدن سطح اقیانوس ها، گرمای طولانی تر و داغ تر، خشکسالی ها و سیل های خطرناک، و از هم گسیختگی های گسترده ای که می توانند به مهاجرت ها و جنگ های بزرگتر و گرسنگی وسیع تر در سراسر جهان دامن بزنند، خواهیم بود.” 

 • رئیس جمهوری گفت که کوشش های خود را برای بستن زندان خلیج گوانتانامو، کوبا، ادامه خواهد داد.

“زمان این که کار را تمام کنیم فرا رسیده است. و من در عزم راسخ خود برای بستن آن زندان سستی راه نخواهم داد.  این معرف آنچه که ماهستیم نیست.”