نمایندگانی از ٦٠ کشور از ١٧ تا ١٩ فوریه با هدف مشترک مقابله با افراط گرایی خشونت طلب برای شرکت در یک اجتماع جهانی در واشنگتن گرد هم می آیند.

گردهمایی در کاخ سفید برای مقابله با افراط گرایی خشونت طلب مشارکتی از دولت ها، گروه های جامعه مدنی و رهبران محلی را به منظور گفتگو درباره توانمندسازی جوامع برای برخورد با این چالش گرد هم می آورد.

پرزیدنت اوباما در تفسیری که در ١٧ فوریه در نشریه لس انجلس تایمز انتشار یافت گفت: “تجربه به ما نشان داده است که بهترین راه برای محافظت مردم، بویژه جلوگیری از افتادن جوانان در چنگ افراط گرایان خشونت طلب، پشتیبانی خانواده ها، دوستان، معلمان و پیشوایان دینی آنها است.”

اوباما افزود که نیروی نظامی به تنهایی برای شکست افراط گرایان کافی نیست، و گفت که باید با “تبلیغ کنندگان، استخدام کنندگان و یاری دهندگان” آنها به مقابله برخیزیم.

اوباما گفت: “کوشش ها برای مقابله با افراط گرایی خشونت طلب تنها وقتی به موفقیت خواهند انجامید که شهروندان بتوانند شکایات برحق خود را از راه فرایند دیپلماتیک مطرح سازند و عقاید خود را از طریق جوامع نیرومند مدنی بیان کنند. این کوشش ها باید با توسعه اقتصادی، آموزش و کارآفرینی همراه باشد تا مردم به یک زندگی همراه با کرامت انسانی امیدوار شوند.”

اوباما گفت مبارزه برای جلوگیری از افراطی شدن نبردی برای جلب قلب ها و فکرها است.

“در گردهمایی این هفته ما – بر خلاف تروریست ها که چیزی جز بینوایی و مرگ عرضه نمی کنند- یکبار دیگر نشان خواهیم داد که این جوامع آزاد و پرتنوع ما هستند که راه حقیقی به سوی فرصت، عدالت و کرامت انسانی را ارائه می دهند.”