“مونا حنا- عطیشه، پزشک آمریکایی عراقی تبار و متخصص اطفال به سی ان ان گفت: “بی خوابی های ما آغاز شد.”

حنا- عطیشه، مدیر بخش اطفال در مرکز پزشکی هرلی در فلینت، میشیگان است. وقتی او شنید که در آب آشامیدنی فلینت در سطح بالایی سرب وجود دارد، تیم او سوابق بیمارستان محلی را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که کودکان شهر در معرض سطح بالایی از سرب در خونشان بوده و مسموم شده اند.

حنا- عطیشه گفت: “هر میزان سرب در بدن یک کودک خطرناک است.” او می دانست که باید فورا دست به اقدام زند. او به اوکلند پرس گفت: “وظیفه من به عنوان پزشک این است که اطمینان حاصل کنم این کودکان درخشان ترین آینده را در پیش رو دارند. نقش ما این است که مدافع آنها باشیم و صدایشان را به گوش ها برسانیم.”

حنا- عطیشه با سود جستن از نفوذ مطبوعات آزاد برای اطلاع رسانی به مردم و زیر فشار گذاشن مقامات دولتی، کنفرانسی را برای پخش خبر برگزار کرد. مقامات ایالتی ابتدا آنچه را او یافته بود زیر سؤال بردند، ولی استحکام مدارک و تبلیغی که در این زمینه صورت گرفت آنها را متقاعد ساخت.

حنا- عطیشه با یک بیمار خردسال. (عکس اهدایی)

معلوم شد پس از اینکه مسولان فلینت شرکت تامین کننده آب شهر را  تغییر دادند، آب جدید باعث فرسایش لوله ها و در نتیجه رها شدن سرب در آب شده بود.

فلینت تا حد زیادی به خاطر تلاش های حنا- عطیشه مجددا از منبع قبلی آب استفاده می کند. مقامات فدرال، ایالتی و محلی برای رساندن آب پاکیزه به ساکنان با یکدیگر همکاری می کنند.

حنا- عطیشه اکنون در تلاش های محلی و مردمی برای جمع آوری پول به منظور درمان کودکانی که از سرب مسموم شده اند، مشارکت می کند.

او گفت: “اکنون بهترین زمان برای سرمایه گذاری روی کودکان است. کودکان ما در فلینت سزاوار هر گونه فرصت برای سلامتی و موفق بودن هستند.”