تییری کاجه نزا در کشور بروندی که جنگ تار و پود آن را از هم گسسته بود بزرگ شد و شاهد بدرفتاری با زنان و دختران بود. او هنگامی که بزرگ و مردی جوان شد، به عضویت یک گروه پشتیبانی از زنان با نام  ICIROROREC’AMAHORO  در آمد که به زبان کروندی به معنای “آیینه صلح” است. این گروه که در استان اِنگازی Ngozi فعال است کمی بعد فعالیت برای پایان دادن به خشونت علیه دختران و زنان را به فعالیت های گسترده تر خود در زمینه حقوق بشر افزود.

آنچه در زیر می خوانید هشت روشی است که گروه پشتیبانی کاجه نزا می گوید هرکسی می تواند برای کمک به دختران و زنان به کارببرد:

تییری کاجه نزا(ردیف جلو وسط) و یکی از همکارانش برای زنان روستایی بروندی درباره حقوق شان صحبت می کنند. (عکس اهدایی از تییری کاجه نزا )
 1. ۱.      تصویب قوانین بهتر. تصویب قوانین تازه و تقویت قوانین کنونی که زنان را در برابر تبعیض و خشونت، ازجمله تجاوز، ضرب و شتم، توهین گفتاری، نقص اندام تناسلی، شکنجه، قتل های ناموسی و قاچاق انسان محافظت می کند.

  ٢       .آموزش دختران. تاکید بر ارزش آموزش دختران و مشارکت زنان در توسعه اقتصادی.

  ۳.      حل اختلافات از راه های مسالمت آمیز. تشویق حل اختلافات با در نظر گرفتن دیدگاه های زنان و دختران.

  ۴.      تعلیم زنان. توانمند ساختن زنان برای کسب درآمد از راه مهارت آموزی.

  ۵.      پایان دادن به ازدواج کودکان. افزایش حساسیت های جامعه نسبت به نقض حقوق بشر که بر اثر ازدواج کودکان انجام می گیرد.

  ۶.      تشویق زنان به رأی دادن. ترویج ارزش رأی زنان و تشویق نامزدهای انتخاباتی زن.

  ٧.      افزایش آگاهی درباره فقر، به ویژه درباره شرایط وخیمی که در برخی نقاط روستایی زنان با آن رو به رو هستند.

  ۸.      حقوق بشر را شرح دهید. مردم را از مسوولیت های شان در برابر قوانین بین المللی حقوق بشر آگاه کنید.

  در سال ٢٠۱٠ کاجه نزا  یکی از گروه های برگزیده آفریقایی های جوان بود که به همایش رهبران جوان در ژوهانسبورگ دعوت شد. در این همایش شرکت کنندگان اقداماتی را برای پیشبرد برابری جنسیتی در جوامع محلی برنامه ریزی کردند. (همایش رهبران جوان با ابتکار جهانی کلینتون، مستقر در نیویورک و مشارکت جهانی صداهای حیاتی در واشنگتن همکاری می کند.)

  کاجه نزا  گفت که دولت های محلی و ملی بروندی در برابر فعالیت های  ICIRORE واکنش مثبتی نشان داده اند. او افزود: “اگر ما همه دست به دست هم دهیم مشکل خشونت جنسیتی برطرف خواهد شد.”

پرزیدنت اوباما : “زنان سزاوار آنند که بدون ترس زندگی کنند.”

در ایالات متحده، پرزیدنت اوباما برای کمک به پایان دادن به خشونت های جنسی ابتکاری را به نام “این به عهده ماست”  آغاز کرده است. رئیس جمهوری و دیگر مقامات بلندپایه و همچنین چهره های مشهور از همه آمریکایی ها خواسته اند که از کناره به میان میدان بیایند و بخشی از راه حل باشند.