هنوز برای ثبت نام برای شرکت در قرعه کشی برنامه ویزای گونه گونی فرصت هست. فرصت ثبت نام برای قرعه کشی سال ٢٠١٨ در ظهر٧ نوامبر ٢٠١٦ (به وقت شرق آمریکا) منقضی می شود.

آیا شما شرکت می کنید؟ اگر هنوز در جریان ثبت نام هستید نگاهی به پرسش هایی که به صورت مکرر درباره قرعه کشی مطرح می شود و پاسخ هایی که از طرف دفتر امور کنسولی وزارت امور خارجه به این پرسش ها داده شده است بیندازید.

ویزای گونه گونی چه حقی برای من ایجاد می کند؟ آیا دولت ایالات متحده برای پیدا کردن کار به من کمک خواهد کرد؟

تحقیق

اگر برای شما ویزای گونه گونی صادر شود، می توانید برای زندگی و کار در ایالات متحده درخواست ورود بدهید. ایالات متحده هزینه پرواز سفر شما را نخواهد پرداخت، یا برای شما محل اقامت یا شغل پیدا نخواد کرد. شما باید نشان دهید که احتمال این که برای مخارج زندگی تان به دولت ایالات متحده وابسته شوید ضعیف است. این بدان معنا نیست که باید ثابت کنید مبلغ مشخصی پول دارید.  افسر کنسولی هنگام مصاحبه برای ویزا مجموع وضعیت شما را در نظر خواهد گرفت.

چرا کشور من برای برنامه امسال ویزای گونه گونی واجد شرایط نیست؟ 

پر کردن فرمکشورهایی که در پنج ساله گذشته بیش از ٥٠٫٠٠٠ مهاجر به ایالات متحده فرستاده اند برای قرعه کشی ویزای گونه گونی واجد شرایط نیستند. هرچند کشورهایی که واجد شرایط نیستند برای همیشه در این موقعیت نخواهند ماند، ما نمی توانیم تخمین بزنیم که آنها چه زمانی مجددا واجد شرایط خواهند شد.

اگر من به عنوان متقاضی اصلی برای ویزای گونه گونی ثبت نام کنم، آیا همسرم نیز می تواند به عنوان متقاضی اصلی تقاضا بدهد؟ آیا ممکن است این اقدام موجب رد تقاضاهای ما شود؟  

هر یک از زن و شوهر اگر واجد شرایط  باشند می توانند به طور جداگانه ثبت نام کنند. اگر هر کدام از آنها انتخاب شود، دیگری می تواند به عنوان فرد وابسته به او تقاضا بدهد. مطمئن شوید که اطلاعات مربوط به همسر و فرزندان خود را نیز در فرم درخواست ذکر کنید.  در صورتی که هر دو همسر ثبت نام کنند، هر دو باید اطلاعات مربوط به همسر و فرزندان را در فرم خود ذکر کنند.  عدم ارائه اطلاعات همسر و فرزندان موجب رد درخواست می شود.

آیا می توانم از عکسی که سال گذشته استفاده کردم مجددا برای درخواست امسال استفاده کنم؟

نه. فرم های درخواستی که عکس فرم سال گذشته را استفاده کنند رد خواهند شد.  شما باید عکسی را که در عرض شش ماه گذشته گرفته اید به فرم درخواست جدید خود ضمیمه کنید.

 اگر من از قبل ویزای ورود به ایالات متحده را گرفته باشم، آیا می توانم برای ویزای گونه گونی تقاضا بدهم؟

بله، شما حتی اگر دارای ویزای ورود به ایالات متحده باشید، بازهم می توانید برای ویزای گونه گونی٢٠١٨ ایالات متحده تقاضا بدهید.

آیا در صورت انتخاب شدن، امکان دارد نشانی خود را در تقاضا نامه به دلیل نقل مکان در این فاصله تغییر بدهم؟ 

مصاحبه

بله. شما اگر انتخاب شدید و نیاز به تغییر نشانی خود دارید با مرکز کنسولی کنتاکی تماس بگیرید.

چرا شما برای کسانی که در قرعه کشی انتخاب شده اند ویزای گونه گونی کم می آورید؟

 ٥٠٫٠٠٠ ویزای گونه گونی برای سال ٢٠١٨ منظور شده است. در قرعه کشی تعداد کسانی که انتخاب می شوند از ٥٠٫٠٠٠ نفر تجاوز می کند چون برخی از انتخاب شدگان واجد شرایط نیستند یا موضوع را پیگیری نمی کنند، و ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که هر ٥٠٫٠٠٠ ویزای موجود صادر می شوند. تنها برای نخستین ٥٠٫٠٠٠ نفر از متقاضیانی که واجد شرایط تشخیص داده می شوند ویزا صادر خواهد شد.  پس از صدور همه این ویزاها برنامه پایان خواهد یافت.  اگر شما علاقه مند به دریافت ویزا هستید باید به محض انتخاب شدن با سرعت اقدام کنید. اگر شما سر قرار خود حاضر نشوید یا آن را به وقت دیگری بیندازید، یا بدون در دست داشتن مدارک لازم مراجعه کنید، در آن صورت با خطر اینکه ویزا در دسترس نباشد روبرو می شوید.

هزینه ثبت نام برای ویزای گونه گونی چقدر است؟ 

روادید

ثبت نام برای این برنامه هزینه ای ندارد. شما اگر انتخاب شوید هزینه های مربوط به دریافت ویزا را هنگام برگزاری مصاحبه تان در سفارت خواهید پرداخت.  مواظب فریبکاری هایی که در ارتباط با هزینه های ویزا صورت می گیرد باشید.