سامانتا پاور، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد می گوید، شیوه های سرکوبگرانه ای که روسیه علیه گروهای قومی اقلیت در کریمه به کار می بندد، نشانه های هشدار دهنده ای برای جامعه بین المللی هستند.

پاور در سخنان ۶ مارس خود در شورای امنیت گفت: “اشغال کریمه توسط روسیه پیش نمونه ای از نوع حکومتی است که می توانیم در دیگر نقاط تصرف شده اوکراین به وسیله کسانی که خود را بخشی از روسیه نوین (Novorossiya) می دانند، انتظار داشته باشیم.”

در فوریه ۲٠۱۴، روسیه مداخله نظامی تجاوزکارانه ای را در کریمه- شبه جزیره ای واقع در جنوب اوکراین- آغاز کرد که به اشغال غیر قانونی کریمه و اقدام برای الحاق آن کمتر از یک ماه پس از این واقعه انجامید.

پاور گفت: “سرزمینی را تحت اشغال در آورید، به طور یک جانبه بکوشید آن را به خود الحاق کنید، سپس به صورت خودسرانه و عطف به ما سبق قوانین خود را در مورد کسانی که جرأت می کنند اقدام اشغالگرانه شما را هنگام وقوع آن زیر سؤال ببرند، به اجرا بگذارید. وضعیت اوروِلی تر از این نمی شود.”

پاور با اشاره به  گزارش حقوق بشر سازمان ملل متحد که در ۱۵  فوریه به انتشار رسید، تعقیب و آزار اقلیت مسلمان تاتار، ازجمله بازداشت دو فرد تاتار را که علیه اشغال کریمه توسط روسیه پیش از اقدام برای الحاق آن اعتراض کرده بودند، شرح داد. آن دو نفر به تخلف از قانون روسیه، با آنکه قانون در زمان اعتراض قوت اجرایی نیافته بود متهم شدند.

پاور گفت که آزادی مطبوعات نیز در کریمه “از هر زمان دیگری کمتر” است.

وی به گزارش مورخ ۵ مارس سازمان امنیت و همکاری اروپا، استناد کرد که می گوید، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان مستقل و غیر وابسته “مورد تهدید و تعرض قرار گرفتند و در معرض حمله بدنی واقع شدند، از ورودشان ممانعت به عمل آمد، مورد بازجویی قرار گرفتند، ربوده شدند، و وسایل شان مصادره شده یا آسیب دیدند.”

پاور افزود: “برای احتراز از یک دنیای اُورولی نظیر این است – دنیایی که ما در آن دم از صلح بزنیم ولی در همان حال صلح را متزلزل سازیم- که ما باید از اجرای موافقتنامه مینسک اطمینان حاصل کنیم.”