در حالی که رهبران جهانی این هفته برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گردهم می آمدند، یک مقام روسی چهارشنبه صبح به سفارت آمریکا در بغداد خبر داد که جنگنده های نظامی روسیه ماموریت خود را علیه داعش در سوریه آغاز خواهند کرد. او در ادامه درخواست کرد که هواپیماهای ایالات متحده در طول این ماموریت از پرواز بر فراز حریم هوایی سوریه اجتناب کنند.

کمی دیرتر در آن روز، جان کری، وزیر امور خارجه، با ایراد سخنانی خطاب به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرد که ائتلاف جهانی به رهبری ایالات متحده طبق برنامه تنظیم شده به منظور حمایت از ماموریت بین المللی برای تضعیف و شکست دادن داعش، همچنان به مامویت هوایی خود در عراق و سوریه ادامه خواهد.

در اینجا نکات اصلی سخنرانی او که شما باید از آنها آگاه باشید آمده اند:

١. ایالات متحده از همکاری علیه داعش پشتیبانی می کند، ولی اجازه نخواهد داد این اقدامات با حمایت از اسد اشتباه گرفته شوند.

Kerry Memes_Persian

٢. ایالات متحده و شرکای آن در ائتلاف جهانی به حملات هوایی خود علیهداعش ادامه خواهند داد.

Kerry Memes_Persian2

٣. حملات هوایی ائتلاف در مطابقت با روش های نظامی تثبیت شده و قوانین بین المللیانجام می گیرند.

Kerry Memes_Persian3

٤. حملات ائتلاف علیه داعش نه تنها ادامه خواهند داشت، بلکه به طور چشمگیری افزایش خواهند یافت.

Kerry Memes_Persian4

٥. تا زمانیکه اسد در قدرت باقی بماند، داعش را نمی توان شکست داد.

Kerry Memes_Persian5

 ٦. استدلال روسیه مبنی بر اینکه برای شکست دادن داعش باید از اسد حمایت کرد با عملکرد نیروهای نظامی خود اسد که داعش را هدف قرار نداده است، مطابقت ندارد.

Kerry Memes_Persian6

٧. اتحاد با اسد پاسخ نیست؛ پاسخ را می توان از طریق یک طرح دیپلماتیک که بر یک پشتیبانی گسترده متکی بوده و هدف آن تامین یک گذار سیاسی مبتنی بر مذاکره باشد یافت.

Kerry Memes_Persian7

اَش کارتر، وزیر دفاع، در پنتاگون بر این نکات تاکید ورزید و نگرانی خود را از بابت اینکه ممکن است اهداف اصلی حملات هوایی روسیه داعش نباشد، ابراز کرد و گفت احتمال دارد که این حملات علیه مخالفان میان رو اسد صورت گرفته باشند. او این حملات را به ریختن بنزین روی آتش تشبیه کرد.

متن کامل سخنان کری، وزیر امور خارجه، را در اینجا بخوانید.