قاچاق انسان پدیده ای است که گاهی اوقات از آن به عنوان “قاچاق اشخاص” یا “برده داری مدرن” یاد می شود. پرزیدنت اوباما برده داری مدرن را به عنوان”تحقیر انسانیت مشترک ما” توصیف کرده است. طبق برآورد سازمان بین المللی کار، تعداد قربانیان قاچاق انسان در سطح بین المللی به ٢٠ میلیون نفر می رسد. بعضی از آنها به کار اجباری و بهره برداری جنسی واداشته شده اند.

همه ما باید بخشی از راه حل باشیم. وزارت امور خارجه در گزارش سالانه خود در مورد قاچاق انسان، هفت واقعیت را در ارتباط با این پدیده ارائه می کند تا آگاهی بیشتری نسبت به این موضوع پیدا کنید:

۱. قاچاق انسان که قاچاق اشخاص و برده داری مدرن نیز نامیده می شود، در قرن بیست و یکم و حتی در ایالات متحده نیز وجود دارد.

٢. هر کسی ممکن است قربانی قاچاق انسان شود.

۳. قربانیان در آغاز ممکن است از روی رضایت در کاری شرکت کنند، ولی اندکی بعد به قربانیان قاچاق تبدیل می شوند.

۴. قاچاق مهاجران و قاچاق انسان جرائم متمایزی هستند و این اصطلاحات را نباید با هم ترکیب کرد.

۵. بلایای طبیعی افراد آسیب پذیر را در معرض خطر قاچاق انسان قرار می دهد.

۶. میان تنزل محیط زیست و قاچاق انسان، و همچنین بین کار اجباری و بهره برداری جنسی ممکن است نقاط تقاطعی وجود داشته باشد.

٧. طبق برآورد سازمان بین المللی کار، سود غیر قانونی که از کار اجباری در اقتصاد خصوصی در سطح بین المللی حاصل می شود، سالانه  به  ۱۵٠٫٢ میلیار دلار بالغ می گردد.

(عکس از آسوشیتدپرس)

از ٢٠ راه برای مشارکت در مبارزه با قاچاق انسان آگاهی پیدا کنید؛ و رهنمودهای دفتر مبارزه با قاچاق انسان در وزارت امور خارجه را از طریق  توئیتر و فیسبوک دنبال کنید.