نخستین جامعه ای که برق آن با اتکاء به تأمین جمعی انرژی تدارک می شود بزودی به شبکه وصل خواهد شد. بیش از ٢٠٠ خانۀ کوچک برای افراد معلول یا کسانی که به شکل دراز مدت بی خانمان بوده اند سرپناه فراهم می آورند.  ساکنان این خانه ها افزوده بر استفاده از یک موسسۀ خدمات پزشکی، یک باغچۀ سبزیکاری و یک نظام جدید تدارک مواد غذایی (aquaponics system )، از بابت صورت حساب برق هم نباید نگران باشند.

دلیل آن این است که Mobile Loaves & Fishes، گروه پشتیبان این طرح، دارای یک نرم افزارموبایل است که کار هدیه کردن انرژی را برای مردم، کسب و کارها و مؤسسات غیر انتفاعی آسان می کند.  نرم افرار  Gridmates به هدیه کنندگان بالقوۀ انرژی امکان می دهد تا کسی را که می خواهند کمک کنند بیابند و مقدار انرژی را که می خواهند هدیه کنند نیز انتخاب کنند.  معادل پولی کیلوواتهای هدیه شده به صورتحساب هدیه کننده اضافه می شود و همانقدر به اعتبار دریافت کننده منظور می شود.  هدیه کنندگان همچنین راهنمایی های شخصی صرفه جویی انرژی دریافت می کنند تا معادل آنچه که هدیه داده اند صرفه جویی کنند و از میزان دقیق صرفه جویی (که میل دارند برای هدیه دادن در دسترس قرار داشته باشند) چنانچه یخچال های برقی خود را روی درجۀ مشخصی بگذارند، آگاه شوند.

آیا ما توانیم کلید برق را برای روشن کردن سرتاسر جهان بزنیم؟

جورج کوتیتاس، مدیر عامل Gridmates گفت که شرکت او با شرکت های تأمین برق در نیویورک، تگزاس و کالیفرنیا تماس گرفته تا به آنها پیشنهاد آغاز هدیه کردن مستقیم واحدهای انرژی- به جای معادل دلاری آن- به حساب دریافت کنندگان کمک را ارائه کند. او دوست دارد که یک روز پایگاهی هم برای به اشتراک گذاشتن آب و گاز به وجود آورد.

این فکر در کشور زادگاهش یونان ضمن تماشای یک برنامۀ خبری دربارۀ مردم فقیری که در نور شمع  زندگی می کنند به مغزش رسید. کوتیتاس که استاد ارتباطات بی سیم است گفت: “فکر کردم باید برای کمک به آنها کاری انجام دهم. سپس متوجه شدم که پایگاهی وجود ندارد که کار هدیه دادن یا به اشتراک گذاشتن برق  خودم را برای من آسان کند.”

او در نظر دارد  این پایگاه را در سطح بین المللی، بر اساس نقاطی که استفاده کنندگان در آنجا ثبت نام می کنند و  کشورهایی که از نظر نیاز به انرژی در صدر جدول قرار دارند، گسترش دهد.