واقعیت پشت پرده اعترافات اجباری در چین

Hands in handcuffs on table around microphone with Chinese flag symbol held by gloved hand.
(State Dept./D. Thompson)

به گفته گروه های مدافع حقوق بشر، حزب کمونیست چین با نقض قوانین چین و بین المللی، منتقدان و فعالان را مجبور می کند تا قبل از محاکمه به جرم خود اعتراف کنند.

گروه هایی از جمله Safeguard Defenders و دیده بان حقوق بشر در گزارش اخیر خود به سازمان ملل  (PDF, 1MB) می گویند که حزب کمونیست چین با گرفتن اعترافات اجباری از منتقدان خود و پخش فیلم ضبط شده در تلویزیون دولتی، رویه عادلانه و حق برخورداری افراد از محاکمه منصفانه را نقض می کند.

بنا بر این گزارش: “گرفتن اعترافات اجباری در تلویزیون بخشی از زنجیره نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر است كه به منظور تأمین منافع سیاسی حزب کمونیست چین انجام می گیرد. اختلاف کمی بین این عملکرد و جلسات نفرت انگیز تنبیه و تحقیر در ملاء عام دوران مائو یا محاکمات استالینی در دادگاه های نمایشی وجود دارد.”

گزارش گروه های مدافع حقوق بشر در مورد “اعتراف گیری اجباری و پخش تلویزیونی قبل از محاکمه در چین،” ۸۷ پرونده را از ۲۰۱۳ به این سو که در آن نیروهای امنیتی یا پلیس قبل از محاکمه اعتراف اجباری گرفته اند و فیلم ضبط شده آن را از طریق رسانه های دولتی پخش کرده اند، مستند ساخته است.

آنها از سازمان ملل متحد می خواهند كه رهبران چین را به اجرای اصلاحات قانونی برای جلوگیری از اعترافات اجباری تلویزیونی، و به تقویت و حفاظت از رویه عادلانه فراخواند.

Cartoon showing man in handcuffs being questioned in front of camera as one Chinese official says 'Stalin would be so proud' to another Chinese official (State Dept./D. Thompson)
(State Dept./D. Thompson)

بنا بر این گزارش، حزب کمونیست چین منتقدان یا دشمنان ظاهری خود را با سوءاستفاده از قوانین مبهم امنیت ملی یا نظم عمومی به اتهاماتی مانند “ستیزه جویی و ایجاد ناامنی” با گرفتن اعترافات اجباری هدف قرار می دهد. وکلا، فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان و همچنین اویغورها، یک گروه اقلیت قومی که مورد آزار و شکنجه و بازداشت گسترده حزب کمونیست چین در منطقه سین کیانگ قرار دارند، ازجمله قربانیان اعترافات اجباری هستند.

این گزارش اعترافات اجباری حزب کمونیست چین را حمله به کرامت انسانی و حق اساسی برخورداری از رویه عادلانه و دادرسی منصفانه می خواند؛ این عملکرد را به شکنجه، تهدید و بازداشت های خودسرانه مرتبط می داند و نشان می دهد جمهوری خلق چین فاقد یک سیستم قضایی کیفری قانونی است.

در این گزارش آمده است: رسانه های دولتی چین با پخش اعترافات اجباری ضبط شده در این سوء رفتارها شریک هستند. فیلمبرداری از اعترافات اجباری معمولاً با هدف ارزش تبلیغاتی هر چه بیشتر هماهنگ شده و انجام می گیرد. زندانیان مجبور می شوند اعترافات نوشته شده را از حفظ بخوانند، و آنقدر تمرین کنند تا مقامات امنیتی چین از آن راضی شوند.

بنا بر این گزارش، “اعترافات تلویزیونی چین نقض فاحش قوانین داخلی و حقوق بین المللی بشر است. استفاده از اعترافات اجباری تلویزیونی در چین مستلزم توجه فوری جهانیان است، چرا که پکن تلاش خود را برای جهانی سازی رسانه های دولتی خود افزایش می دهد.”