واکسن ها در کنترل و حتی ریشه کن کردن بیماری های مرگبار، ازجمله فلج اطفال و سرخک مؤثر بوده اند. دکتر آنتونی فاوچی، مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی (NIAID) در موسسات ملی بهداشت (NIH) واکسن را “یکی از مهمترین ابزار در پزشکی” می نامد. موسسات ملی بهداشت از طریق مرکز پژوهشی واکسن که در سال ٢٠٠٠ تاسیس شد، با دانشگاه ها، شرکت های داروسازی، و دولت های سراسر جهان برای کشف واکسن های جدید و آزمایش آنها و مبارزه با طیف وسیعی از بیماری های مسری همکاری می کند.

یک ردیف شتر (عکس از آسوشیتدپرس)
دانشمندان پادتن های ویروس عارضه تنفسی خاورمیانه (مرس) را که در برخی موارد مهلک است، در شتر یک کوهانه شناسایی کردند. این یک گام بزرگ به سوی تولید واکسن است. (عکس از آسوشیتدپرس)

شترها مقصرند

 عارضه تنفسی خاورمیانه (مرس)، یک بیماری نوظهور که بین حیوانات مهره دار و انسان قابل انتقال است، نخستین بار در سال ٢٠۱٢ در شبه جزیره عربستان گزارش داده شد و تا ٢٠۱۴ در ایالات متحده شیوع یافت. مبتلایان به این ویروس می توانند از طریق تماس نزدیک این  بیماری را به دیگران نیز منتقل کنند. چون این بیماری از حیوانات منشا می گیرد، دانشمندان موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی در ابتدا شیوه عملکرد این ویروس را در حیوانات مورد بررسی و مطالعه قرار دادند. شتر یک کوهانه به عنوان منشاء اصلی این ویروس شناسایی شد. دانشمندان همچنین پی بردند که شترها پادتن های ویروس مرس را که می تواند کلید تولید یک واکسن برای درمان این بیماری باشد را در بدن خود دارند.

یک زن کودکی را از محلی که ضدعفونی می شود دور می کند (عکس از آسوشیتدپرس)
یک زن در ماناگوئا، نیکاراگوئه کودکی را از محلی که توسط کارکنان بهداشتی برای مقابله با پشه های عامل چیکونگونیا و تب دنگی ضدعفونی می شود، دور می کند. (عکس از آسوشیتدپرس)

چیکونگونیا

چیکونگونیا، مانند مرس یک بیماری خطرناک در حال انتقال است و هنوز واکسن مطمئن و مؤثری برای آن وجود ندارد. در سال های اخیر، چیکونگونیا از آفریقا و آسیا به کشورهای کارائیب و دیگر نقاط نیمکره غربی شیوع پیدا کرده است. خوشبختانه، واکسن چیکونگونیا  در دست تولید است و فاوچی می گوید که بعد از مرحله اول آزمایش”ایمن به نظر می رسد”- آزمایش بالینی در مقیاس کوچک برای تشخیص اینکه آیا این واکسن برای انسان ایمن است یا نه. فاوچی می گوید: “واقعا امیدوار کننده به نظر می رسد، ولی تا زمانیکه کارآیی در محل شیوع بیماری به آزمایش گذاشته نشود، به طور قطعی معلوم نخواهد شد.”

مالاریا و سل تولید واکسن برای مقابله با مالاریا و سل (TB)، دو تا از مقاوم ترین و خطرناک ترین بیماری های جهان همچنان چالش انگیز باقی مانده است. موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی برای تولید واکسن مالاریا با شرکت دارویی گلاکسواسمیث کلاین همکاری داشته است، ولی این واکسن به اندازه ای که انتظار می رفت مؤثر و گستره محافظت آن کافی نبود. فاوچی می گوید: "با اینحال، این نخستین گام به سوی یک واکسن برای مالاریا است. با توجه به اینکه اکنون واکسنی در اختیار داریم که تأثیر کمی از خود نشان داده است، در سال ٢٠۱۵ فرصت بهتری برای دست یافتن به یک واکسن با عملکرد مورد نظر برای این بیماری خواهیم داشت." بعضی از واکسن ها برای همه یا علیه همه گونه های ویروس مؤثر نیستند. برای مثال، واکسن ب ث ژ در مقابل برخی از گونه های ویروس سل – نه همه- به کودکان مصونیت می دهد ولی برای بزرگسالان مؤثر نیست. فاوچی می گوید: "سل یک بیماری بسیار جالبی است زیرا پاتوژن ها و نقش سیستم ایمنی بدن هنوز تا حدودی ناشناخته هستند. و این یکی از دلایلی است که به نظر او"ساختن یک واکسن گسترده را چالش انگیز می کند." سل موجب نزدیک به ۱٫۵ میلیون مورد مرگ و میر در سال می شود، و یک سوم جمعیت جهان مبتلا به سل نهفته است. هدف، تکرار موفقیت های واکسن هایی هستند که از طریق برنامه های واکسیناسیون در سراسر جهان جان افراد بیشماری را نجات داده اند.
بیماری سل یک مشکل جهانی است، ولی تولید یک واکسن دشوار است. در اینجا، یک پزشک در پکن به یک بیمار مشاوره ارائه می دهد. (عکس از آسوشیتدپرس)

مالاریا و سل

تولید واکسن برای مقابله با مالاریا و سل (TB)، دو تا از مقاوم ترین و خطرناک ترین بیماری های جهان همچنان چالش انگیز باقی مانده است.

موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی برای تولید واکسن مالاریا با شرکت دارویی گلاسکواسمیث کلاین همکاری داشته است، ولی این واکسن به اندازه ای که انتظار می رفت مؤثر و گستره محافظت آن کافی نبود. فاوچی می گوید: “با اینحال، این نخستین گام به سوی یک واکسن برای مالاریا است. با توجه به اینکه اکنون واکسنی در اختیار داریم که تأثیر کمی از خود نشان داده است، در سال ٢٠۱۵ فرصت بهتری برای دست یافتن به یک واکسن با عملکرد مورد نظر برای این بیماری خواهیم داشت.”

بعضی از واکسن ها برای همه یا علیه همه گونه های ویروس مؤثر نیستند. برای مثال، واکسن ب ث ژ در مقابل برخی از تیره های میکرب سل – نه همه- به کودکان مصونیت می دهد ولی برای بزرگسالان مؤثر نیست. فاوچی می گوید: “سل یک بیماری بسیار جالبی است زیرا عوامل بیماری زای آن و نقش سیستم ایمنی بدن هنوز تا حدودی اسرارآمیز هستند. و این یکی از دلایلی است که به نظر او”ساختن یک واکسن گسترده را چالش انگیز می کند.” سل موجب نزدیک به ۱٫۵ میلیون مورد مرگ و میر در سال می شود، و یک سوم جمعیت جهان مبتلا به سل نهفته است.

هدف، تکرار موفقیت های واکسن هایی هستند که از طریق برنامه های واکسیناسیون در سراسر جهان جان افراد بیشماری را نجات داده اند.