واکسن های کووید-۱۹ باید طبق معیارهای ایمنی شناخته شده توسعه یابند- ویدیو

واکسن ها برای محافظت از مردم باید ایمن و مؤثر باشند. دولت ها و دانشمندان مسئول با رعایت ضوابط و معیارهای علمی پذیرفته شده در تلاشند به یک واکسن ضد کووید-۱۹ دست یایند.

ببینید دولت های مسئول چگونه واکسن توسعه می دهند.