شما در ٢٠٢۵ چه خواهید کرد؟ ایالات متحده در مقایسه با عملکرد خود در ٢٠٠۵، تولید آلاینده های مسبب تغییرات آب و هوا را در ٢٠٢۵ به میزان ٢۶ در صد کاهش خواهد داد.

این تعهدی است که ایالات متحده در برابر کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا (UNFCCC) سپرده است.  UNFCCC یک همایش بین المللی با مشارکت ۱٩۵کشور است که مسؤلیت تنظیم برنامه ای را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به عهده دارد.

آتش سوزی هایی نظیر این که در ماه مارس در جنگل های شیلی روی داد یکی دیگر از پی آمدهای قابل انتظار تغییرات آب و هوا است (عکس از آسوشیتدپرس)
انتظار می رود آتش سوزی هایی نظیر این که در ماه مارس در جنگل های شیلی روی داد به عنوان یکی دیگر از پی آمدهای تغییرات آب هوا وخامت بیشتری پیدا کنند.(عکس از آسوشیتدپرس)

گازهای گلخانه ای به تغییرات آب و هوا، آب شدن یخچال های طبیعی، بالا آمدن سطح آب دریاها و رویدادهای ناشی از اوضاع جوی بسیار شدید وناملایم دامن می زنند. طبق پیش بینی دانشمندان، این روندها آثار بسیار فاجعه باری بر اکوسیستم ها، کشاورزی، بهداشت عمومی، عرضه آب پاکیزه و دیگر نظام هایی که زندگی انسان به آنها متکی است باقی می گذارند.

دولت اوباما در ۳۱ مارس هدف های کاهش انتشارات را دست کم به میزان ٢۶ در صد تا سال ٢٠٢۵، در اختیار  UNFCCC گذاشت و به کشورهای دیگری که  اخیرا تعهدات مشابهی کرده بودند پیوست.

 کری، وزیر امور خارجه، در این زمینه گفت: “این یک چالش جهانی است. یک راه حل مؤثر مستلزم آن است که کشورها در سرتاسر جهان به سهم خود از انتشار آلاینده هایشان بکاهند و به آینده ای برای انرژی پاکیزه در سطح جهانی تحقق بخشند.”

در مجموع، کشورهایی که مسؤل بیش از ۵٠ در صد انتشارات دی اکسید کربن در جهان هستند هدف های خود را اعلام داشتند:

  • چین متعهد شد که تا ٢٠۳٠ افزایش انتشارات را متوقف کند و مصرف انرژی پاکیزه خود را تا همان سال به میزان ٢٠ در صد افزایش دهد.
  • هدف اتحادیه اروپا که از ٢۸ کشور تشکیل شده این است که تا ٢٠۳٠ از انتشارات خود در مقایسه با ۱٩٩٠ به میزان ۴٠ درصد بکاهد.
  • برنامه مکزیک این است که تا  ٢٠٢۶ افزایش انتشارات خود را متوقف کند و در جهت هماهنگ کردن سیاست جّوی خود، با ایالات متحده همکاری می کند.

کری، وزیر امور خارجه، از کشورهای دیگر خواست تا در ماه های باقیمانده پیش از تشکیل اجلاس  UNFCCC در پایان سال جاری در پاریس، تعهدات مشابهی برای کاهش انتشارات خود انجام دهند. کشورهای شرکت کننده در نظر دارند در آن زمان به یک موافقتنامه جامع در ارتباط با کاهش گازهای گلخانه ای شکل دهند.

در خودروهایی که درسال های اخیر ساخته شده اند ضوابط مربوط به کارآیی بیشتر سوخت و انتشارات کمتر رعایت شده است. (عکس از آسوشیتدپرس)

گابن، نروژ، روسیه و سوئیس از دیگر کشورهایی هستند که هدف های خود را به UNFCCC ارائه دادند.

کاستن از انتشار گازهای گلخانه ای و مقابله با تغییرات آب و هوا ازجمله اولویت های دولت اوباما بوده است. اقداماتی که به وسیله این دولت انجام گرفته از این قرارند:

  • ۸٠ میلیارد  دلار در انرژی پاکیزه سرمایه گذاری کرده است.
  • معیارهای مربوط به سوخت کارآمد خودروها را بالا برده است.
  • معیارهای مربوط به کارآیی مصرف انرژی را برای نظام های ساختمانی تقویت کرده است.
  • رهنمودهایی برای نیروگاه های موجود تولید برق ارائه داده که انتشارات را تا سال ٢٠۳٠ به ۳٠ درصد پایین تر از آنچه که در ٢٠٠۵ بود کاهش خواهند داد.

هدفی که توسط ایالات متحده به اطلاع UNFCCC رسید نرخ کاهش انتشارات کربن کشور را با رساندن آن از رقم سالانه ۱٫٢ درصد در طی دهه گذشته به ٢٫۸ درصد بعد از ٢٠٢٠ ، دوبرابر خواهد ساخت.