Former Ambassador Gina Abercrombie-Winstanley speaking on podium with Secretary of State Antony Blinken in the background (© Mandel Ngan/AP Images)
سفیر پیشین جینا ابرکرومبی- وینستانلی در ۱۲ آوریل به عنوان نخستین افسر تنوع و شمول وزارت امور خارجه، سخنانی ایراد می کند. (© Mandel Ngan/AP Images)

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه در ۱۲ آوریل اعلام کرد که سفیر پیشین جینا ابرکرومبی- وینستانلی به عنوان نخستین افسر بهبود تنوع و شمول وزارت امور خارجه ایالات متحده شروع به خدمت خواهد کرد.

وزارت امور خارجه هم در خارج و هم در داخل کشور از عدالت نژادی حمایت می کند و این سمت را برای حصول اطمینان از تشکیل یک گروه دیپلماتیک متنوع و فراگیر ایجاد کرده است.

بلینکن هنگام اعلام این خبر گفت: “تنوع و شمول، تیم دیپلماتیک ما را قوی تر، هوشمند تر، خلاق تر، و نوآورتر می کنند. همانطور که پرزیدنت بایدن به وضوح گفته است، اولویت دادن به تنوع، عدالت ، شمول و ایجاد دسترسی نیز از الزامات امنیت ملی است.”

سفیر ابرکرومبی- وینستانلی با بیش از ۳۰ سال تجربه کاری در دیپلماسی از گروه هایی که به اندازه کافی نمایندگی نمی شوند حمایت خواهد کرد، نقش آنها را ارتقاء خواهد داد، و افرادی که از این کار خودداری می کنند، از جمله مقامات ارشد را پاسخگو قرار خواهد داد. او مستقیماً به وزیر امور خارجه گزارش خواهد داد.

او اظهار داشت: “من بر این باورم که ما در وزارت امور خارجه باید و می توانیم در ایجاد شمول در محیط کار پیشتاز باشیم. در واقع، ما این استعداد را داریم که برای ایجاد تنوع، عدالت و فراگیری در نیروی کار به یک الگو تبدیل شویم.”