به گفته گزارشگران بدون مرز، آزادی مطبوعات بین اکتبر ۲٠۱۳ و اکتبر ۲٠۱۴ “به طور چشمگیری کاهش یافت.” این سازمان در گزارش سالانه خود از جنگ ها، گروه های افراطی و شورشی، سانسور و بحران های اقتصادی ازجمله دلایل این کاهش نام برده است.

این سازمان که در پاریس مستقر است و با سرنام RSF شناخته می شود، در ۲٠۱۴ به ۳٫۷۱۹ مورد نقض آزادی اطلاعات سندیت داد- یعنی ۸ درصد بیشتر از همین دوره در سال گذشته. طبق این سازمان دو سوم کشورهایی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفتند “در مقایسه با سال گذشته از آزادی کمتری برخوردار بودند.”

گزارش این سازمان بیش از ۱۸٠ کشور را پوشش می دهد و با گزارش های اخیر کمیته حفاظت از روزنامه نگاران که بر کاهش جهانی آزادی مطبوعات تاکید می کند، مطابقت دارد.

ازجمله نتیجه گیری های سازمان گزارشگران بدون مرز عبارتند از:

  • جنگ های کنونی در خاورمیانه و اوکراین یک “جنگ اطلاعات ترسناک” وجود آورده اند. یکی از پی آمدهای آن این است که کارکنان رسانه ها به قتل می رسند، گروگان گرفته می شوند و یا برای پخش تبلیغات دولت ها تحت فشار قرار می گیرند.
  • گروه های افراط گرا مانند داعش و بوکو حرام، و سازمان های جنایی از راه “ترس و ارعاب روزنامه نگاران و وبلاگ نویسانی را که جرات تحقیق درباره آنها را داشته باشند و یا از تبلیغ برای این گروه ها سر باز زنند، خاموش می کنند.”
  • مناطقی در شمال آفریقا و خاورمیانه وجود دارند که بی قانون و تحت کنترل گروه های افراط گرا و شورشی هستند و “هیچ گونه اخبار مستقلی در این منطق وجود ندارد.”
  • در تقریبا نیمی از کشورهای جهان، آزادی اطلاعات بر اساس قوانین مجازات توهین به مقدسات تحلیل می رود و گروه های مذهبی روزنامه نگاران و وبلاگ نویسانی را که به نظر آنها برای خدا یا پیامبرشان به اندازه کافی احترام قائل نیستند، هدف قرار می دهند.
  • اگرچه فنلاند، هلند و نروژ در صدر رتبه بندی کشورها قرار گرفتند، ولی مقام قاره اروپا به  طور کل به خاطر دخالت دولت در رسانه های خبری و کاهش شفافیت و گوناگونی در مالکیت رسانه ها، “سال هاست که در رده بندی آزادی مطبوعات در حال نزول است.”
  • ایران، چین و سوریه در میان آخرین کشورهای این فهرست قرار دارند؛ اریتره، کره شمالی و ترکمنستان در پایان این فهرست هستند.

سازمان گزارشگران بدون مرز، گزارش سالانه خود را بر اساس یک بررسی شامل ۸۷ پرسش تهیه می کند که به صدها روزنامه نگار، پژوهشگر، وکیل، و فعال حقوق بشر در سراسر جهان ارسال می شود. این بررسی بر گوناگونی و استقلال رسانه ها، محیط کاری، نگرانی ها از بابت خود سانسوری، نظام قضایی، شفافیت نهادینه شده و ساختار رسانه ها تمرکز دارد.