ویرانگری فرهنگی داعش به منزلۀ “سرقت روح میلیون ها نفر از مردم” است

ساکنان موصل، عراق، در حال جستجوی آثار هنری در مسجد ویران شده یونس پیامبر (عکس از آسوشیتدپرس)

مسجد یونس پیامبر که مزار یوحنا را در خود جای داده  بود، 2800 سال قدمت داشت. گروه تروریستی که به نام داعش شهرت دارد، در یک روز این مسجد را ویران کرد. داعش در سرتاسر سوریه و عراق مسجدها، مکان های مقدس و گنجینه های فرهنگی بیشمار دیگری را نابود ساخته است.

جان کری، وزیر امور خارجه، در تاریخ 22 سپتامبر طی سخنانی تحت عنوان “میراث فرهنگی عراق و سوریه در خطر نابودی خواستار اقدام متحد برای پاسداری از میراث فرهنگی که به وسیلۀ گروه های افراط گرا در معرض خطر قرار گرفته است شد. او خاطرنشان ساخت که فرهنگ برای بسیاری از مردم  “شالودۀ زندگی” را تشکیل می دهد و داعش را نه تنها به سرقت زندگی ها بلکه به “سرقت روح میلیونها نفر از مردم” متهم ساخت. او تأکید به عمل آورد که این “وحشیگری های فرهنگی نه تنها برای مردم سوریه و عراق بلکه برای همۀ مردم متمدن به منزلۀ یک فاجعه است.”

Residents try to find artifacts at the Mosque of the Prophet Younis in Mosul, Iraq after being destroyed by ISIL (AP Images)
ساکنان موصل، عراق، در حال جستجوی آثار هنری در مسجد ویران شده یونس پیامبر (عکس از آسوشیتدپرس)

 

 

سازمان هایی مانند انستیتوی عراق برای حفظ آثار باستانی و میراث فرهنگی و بنیاد ملی علوم  و جامعه آمریکایی پیشبرد دانش  در یک کوشش جهانی برای پاسداری و محافظت از آثار باستانی فرهنگی با اقداماتی مانند:

  • مستند ساختن شرایط موجود مکانهای فرهنگی سوریه  و توسعۀ این کوشش به عراق،
  • تأمین بودجه مالی برای کارشناسان حفظ آثار فرهنگی در عراق و آموزش دادن به آنها،
  • استفاده از ماهواره ها برای ردیابی ویرانی مکانهای تاریخی سوریه،

مشارکت می کنند.

به گزارش واشنگتن پست داعش ثروتمند ترین سازمان تروریستی جهان است. بخش اعظم ثروت آن از غارت سوریه و عراق  و سپس از فروش آثار هنری دزدیده شده که از نظر ارائه  آگاهی تاریخی د رباره فرهنگ های پیش از مسیحیت، یهودیت و اسلام اهمیت حیاتی دارند فراهم  شده است. کری می گوید: “داعش نه تنها افراد را گردن می زند، بلکه تار و پود تمدنها را از هم می گسلد. این گروه هیچگونه احترامی برای زندگی ندارد.  هیچگونه احترامی برای دین ندارد. هیچگونه احترامی برای فرهنگ، که ازنظر بسیاری از مردم شالوده زندگی را تشکیل می دهد، ندارد.”

The Mosque of the Prophet Jirjis before and after being destroyed by ISIL (Iraqi Cultural Center, AP Images)
مسجد جرجیس پیامبر قبل و بعد از ویران شدنش به دست داعش ( مرکز فرهنگی عراق، عکس از آسوشیتدپرس)

بیش از 50 کشور، از جمله پنج کشور عرب،  در کوششی گسترده برای مبارزه با داعش گردهم آمده و در یک اقدام نظامی در سوریه شرکت جسته اند.  کری گفت: “کوشش جامع به وقت نیاز دارد، چالش هایی در پیش رو قراردارند ، ولی ما اقدام لازم را  برای جنگیدن با داعش، برای شروع  به روشن ساختن این موضوع که تروریسم  و افراط گرایی در بنای جامعۀ متمدن جایی ندارد، انجام خواهیم داد.