ویروس جدید کرونا تا چه مدت روی سطوح باقی می ماند؟ این ابزار آنلاین به شما خواهد گفت.

یک ابزار جدید آنلاین می تواند تخمین بزند که ویروس جدید کرونا تا چه مدت می تواند روی سطوح باقی بماند.

این ابزار با استفاده از دما و رطوبت نسبی فرسایش طبیعی ویروس کرونا سندروم حاد تنفسی ۲ (SARS-CoV-2)، ویروس جدید کرونا که باعث  بیماری کووید-١۹ می شود را محاسبه می کند. وزارت امنیت میهن ایالات متحده با مشاوره با کارشناسان بهداشتی این ابزار را برای کمک به مقامات دولتی و صاحبان کسب و کار در تصمیمگیری برای بازگشایی اماکن طراحی کرده است.

این ابزار را در اینجا آزمایش کنید.