چرا دوازدهم سپتامبر برای آمریکا اهمیت بسیاری دارد

American flag showing gift of cows from Maasai people to U.S. after 9/11 (© Matt Flynn/9/11 Memorial Museum/Gift of Wilson Kimeli Naiyomah and the Maasai People of Kenya)
(© Matt Flynn/9/11 Memorial Museum/Gift of Wilson Kimeli Naiyomah and the Maasai People of Kenya)

پس از ١١ سپتامبر ٢٠٠١، پس از حمله تروریست ها به مرکز تجارت جهانی در نیویورک، مردم ماسای کنیا سعی کردند چهارده گاو را برای مردم آمریکا ارسال کنند.

ویلسون کیملی نیوما، که به فکر این کار افتاده بود گفت: “برای تسکین یک قلب داغ دیده، هدیه ای را که برای خودتان عزیز است اهدا کنید.”

گاو ها، که برای مردم ماسای مقدس هستند، و نمادی از زندگی هستند با مفهوم معنوی آن پذیرفته شدند.  مقامات آمریکایی از طرف مردم آمریکا قبول کردند که ایالات متحده “مالک” گاو ها خواهد بود، اما از گله داران ماسای خواستند که در کنیا از آنها مواظبت کنند، و به این ترتیب از یک چالش دشوار حمل و نقل گاو ها به ایالات متحده پرهیز کردند.

این تنها یک نمونه از واکنش مردم از سراسر جهان نسبت به این ضربه روحی به ملتی رنجدیده است.  محبت آنها کانون توجه موزه ملی یادبود یازده سپتامبر در نیویورک است.

به گفته نوح راش، یکی از مدیران موزه، محبت مردم ماسای پس از یازدهم سپتامبر که در یک نقاشی از گاو ها به تصویر کشیده شده است، “در سطحی جهانی احساس شد.” نمایشگاه های این موزه یادبود شامل پتوهای دست دوز و نقاشی های دیواری ارسال شده از فرانسه، آلمان، ژاپن و چندین کشور دیگر نیز هست.

چشم انداز بین المللی

در میان سه هزار مردمی که در حملات تروریستی یازده سپتامبر در نیویورک، واشنگتن، و پنسیلوانیا کشته شدند، ٣٧٢ نفر اتباع کشورهای خارجی از بیش از نود کشور بودند.

به گفته راش، دیدارکنندگان از موزه “باید با درک کاملی از آنچه در یازده سپتامبر اتفاق افتاد، و به همان میزان تحسین واکنش مردم به این حملات اینجا را ترک کنند.”

همدلی مردم عادی پس از یازده سپتامبر “به ما یادآوری می کند که در رو در رویی با ناخواسته ها، ما کنترل واکنش خود را در دست داریم.”

موزه ملی یادبود ۱۱ سپتامبر هر سال به مناسبت سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر یک برنامه تعاملی رایگان ارائه می دهد که شرکت کنندگان را با کارمندان موزه و سخنرانان میهمان برای گفتگو درباره حملات و اهمیت گرامیداشت آن روز در ارتباط قرار می دهد.

این مقاله قبلاً در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷ منتشر شده بود.