جوامع محلی مختلف در سراسر عراق با حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون مین زمینی و مهمات منفجر نشده رو به رو هستند – که برخی از آنها حتی در سال های ۱٩۴۰ کارگذاری شده اند.

امروزه گروهی از شرکای بین المللی و عراقی های محلی تلاش خستگی ناپذیری را با حمایت دولت ایالات متحده برای مقابله با این تهدید انجام می دهند – و در حال پیشرفت هستند.

در حال حاضر هشت طرح مشارکت با حمایت ایالات متحده مشغول پاکسازی و منهدم کردن مین های زمینی و دیگر دستگاه های انفجاری، و همچنین آموزش شهروندان درباره خطرات آنها هستند. آنها طی یک سال گذشته:

Man kneeling to greet a sitting dog, who is putting his paw on man's arm (Mines Advisory Group)
یک کارشناس مین یاب عراقی به همراه سگ بمب یاب خود (گروه مشورتی مین ها)
  • زمین هایی به مساحت بیش از ۶۵ میلیون متر مربع را از وجود مین های زمینی و دیگر مواد منفجره پاکسازی کرده اند و به این ترتیب به احیاء توسعه اقتصادی و کشاورزی کمک نموده اند.
  • حدود ۶٢ هزار قطعه مهمات خطرناک را منهدم کرده اند.
  • به ۳۸ هزار مرد، زن، و کودک عراقی آموزش هایی را در رابطه با تهدیدات ارائه داده و با تعلیم روش شناسایی و خودداری از تماس با مواد منفجره به جای مانده، موجب نجات جان مردم و جلوگیری از زخمی شدن آنها شده اند.
    • ایالات متحده از سال ٢۰۰۳ تاکنون بیش از ٢۸۰ میلیون دلار را صرف پاکسازی و خنثی سازی مین های زمینی، مهمات منفجر نشده، و سلاح های متعارف مازاد در عراق کرده اند.تلاش های ایالات متحده برای محافظت از غیرنظامیان در برابر چنین تهدیدهایی برای مدت چندین دهه ادامه داشته است و شامل بیش از ٢٫۵ میلیارد دلار کمک به ٩۰ کشور جهان از سال ۱٩٩۳ می شود.