جهان برای پایان دادن به برده داری مدرن چه می کند؟

بنا بر گزارش سال ٢٠١٦ قاچاق انسان، بیست کشور شامل کلمبیا، قبرس، و فیلیپین مبارزه خود را با برده داری مدرن بهبود بخشیده اند. از طرف دیگر، این گزارش می گوید که تعداد بیست و هفت کشور کمتر از سال های گذشته در مبارزه با قاچاق انسان فعال بوده اند.

گزارش وزارت امور خارجه  ١٨٨ کشور شامل ایالات متحده را از نظر تاثیر در مبارزه با قاچاق افراد رده بندی می کند. در مطابقت با چهارچوب قانون محافظت از قربانیان قاچاق، این گزارش بر اساس میزانی که کشورها “حداقل معیارهای حذف قاچاق” را به اجرا می گذارند، آنها را در ٤ ردیف رده بندی می کند.

سایه پناهندگان از پشت پنجره اتوبوس معلوم است. (عکس از آسوشیتدپرس)
مهاجران در اتوبوسی از کروواسی به صربستان استراحت می کنند. مهاجران و (عکس از آسوشیتدپرس)

بیرام داه عبید، اهل موریتانی و یکی از نَه قهرمان گزارش قاچاق انسان که وزارت امور خارجه هنگام انتشار این گزارش معرفی کرد، می گوید شمار بسیاری از مردم در غرب نمی دانند که برده داری هنوز وجود دارد. او می گوید:  “آنها هنوز فکر می کنند این موضوع مربوط به زمان های گذشته است.”

عبید، همراه با براهیم بلال رامهانی، یکی دیگر از قهرمانان گزارش قاچاق انسان که او هم اهل موریتانی است، در سال ٢٠١٤ به دلیل مبارزه ای پر سر و صدا علیه برده داری در کشورشان که در پایین ترین رده، یعنی رده ۳، در گزارش سال ٢٠١٦ معرفی شده است، بازداشت شدند.

عبید می گوید: “هر چه بیشتر از برده داری غفلت کنید، بیشتر به آن فرصت ازدیاد و گسترش می دهید.”