پایان دادن به خشونت علیه زنان: یک ضرورت حقوقی و انسانی

Illustration of a red silhouette of a woman's head with a hand print over her mouth and cheek (© Shutterstock)

۲۵ نوامبر در جهان به عنوان روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان شناخته می شود، روزی برای افزایش آگاهی درباره آسیب های جسمی، روانی، و عاطفی که زنان در سراسر جهان با آن روبرو هستند.

وزارت امور خارجه ایالات متحده مقابله با خشونت علیه زنان را یک ضرورت حقوقی و انسانی می داند. خشونت امنیت زنان و دختران را به خطر می اندازد و برای تحقق بخشیدن به توان بالقوه آنها در دستیابی به رفاه و کامیابی یا ایفای نقش رهبری مانع ایجاد می کند.

وزارت امور خارجه از کنسرسیوم صداها علیه خشونت حمایت به عمل می آورد. این مشارکت دولتی- خصوصی که به بازماندگان خشونت علیه زنان به ویژه در مناطق جنگی خدمات پزشکی، معیشتی، و حقوقی ارائه می دهد.

خیلی اوقات، مرتکبان برای جنایات خود پاسخگو شناخته نمی شوند و بسیاری از بازماندگان از حمایت لازم برای بهبودی کامل برخوردار نمی شوند.

خشونت علیه زنان قبل، حین و بعد از جنگ و درگیری چالش های خاصی برای ایجاد و برقرار نگه داشتن صلح ایجاد می کند. به همین دلیل است که افزایش حمایت، تقویت مهارت های رهبری و افزایش دسترسی به منابع برای زنان از جمله اهداف استراتژی ایالات متحده در مورد زنان، صلح و امنیت است.

هدف این استراتژی حصول اطمینان از توانمندسازی زنان برای کمک به جامعه و کسب مهارت ها و پشتیبانی برای موفقیت است. در اوایل سال جاری، وزارت امور خارجه طرحی را برای اجرای این استراتژی منتشر نمود و آن را به یک اولویت وزارتخانه تبدیل کرد.

نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل و دفتر امور جهانی زنان وزیر امور خارجه ایالات متحده در یک بیانیه مشترک گفتند: “خشونت جنسی در مناطق جنگی قابل پیشگیری است. ما در کنار بازماندگان می ایستیم و برای ایجاد جهانی که خشونت علیه زنان در آن وجود نخواهد داشت، می کوشیم.”