مارتین لوتر کینگ جونیور زندگی خود را وقف ایجاد یک جامعه عادلانه تر و برابر تر کرد. ولی این رهبر حقوق مدنی مورد احترام، همه ما را برای ساختن جهانی بهتر به چالش کشید. او اعلام کرد: “مهمترین و ضروری ترین پرسش در زندگی این است که شما برای دیگران چه کار می کنید؟”

هر سال، آمریکایی ها به مناسبت تولد کینگ که در سومین دوشنبه ماه ژانویه گرامی داشته می شود، برای پاسخ به این پرسش گردهم می آیند تا به همسایه ها و جوامع شان خدمت کنند. شهروندان در سراسر کشور- ازجمله خانواده رئیس جمهوری– غذا سرو می کنند، مدارس را ترمیم می کنند، و برای نیازمندان غذا و پوشاک جمع آوری می کنند.

همه می توانند بزرگوار باشند، زیرا همه می توانند خدمت کنند.”- مارتین لوتر کینگ جونیور

در سال ۱۹۹۴، کنگره ایالات متحده تولد کینگ را به عنوان روز ملی خدمت تعیین کرد. این روز، رویای کینگ را که آمریکایی ها از همه پیشینه ها برای حل و رفع ضروری ترین مشکلات کشور در کنار یکدیگر کار خواهند کرد، گرامی می دارد. از آن زمان، بسیاری از آمریکایی ها این روز را با انجام خدمات داوطلبانه سپری می کنند و مکرراً آن را یک روز کاری، نه یک روز تعطیلی می نامند.

روز ملی خدمت بخشی از ابتکار متحد، خدمت می کنیم رئیس جمهوری است، که به عنوان یک مسئولیت شهروندی، آمریکایی ها را به انجام کارهای داوطلبانه و خدمات عمومی در زندگی روزمره شان فرامی خواند.

آیا شما برای خدمت به جامعه تان یک طرح یا یک فکر در سر دارید- مانند تشکیل یک گروه برای خدمت داوطلبانه در یک سرپناه بی خانمانان، یا کتاب خواندن برای کودکان در یک کتابخانه محلی؟ با استفاده از این راهنمایی ها، فکرتان را به یک طرح خدماتی موفقیت آمیز تبدیل کنید.