پرزیدنت اوباما به دویست و چهارده زندانی ‘شانسی دوباره’ داد

پرزیدنت اوباما سر میز با چند نفر صحبت می کند. (عکس از کاخ سفید)
پرزیدنت اوباما در ماه مارس با زندانیان سابق که مورد عفو قرار گرفته اند دیدار و گفتگو کرد. (عکس از کاخ سفید)

پرزیدنت اوباما روز سوم ماه اوت دوره محکومیت دویست و چهارده زندانی در زندان های فدرال را کاهش داد، اقدامی که اعتقاد رئیس جمهوری را مبنی بر اینکه “آمریکا کشوری است که به افراد یک فرصت دوباره می دهد” انعکاس می دهد.

تقریبا همه این زندانی ها دوره محکومتی را برای جرائم غیر خشونت آمیز در ارتباط با مواد مخدر غیرقانونی می گذراندند، گر چه تعداد کمی از آنها به جرم حمل اسلحه گرم در ارتباط با تخلفات مواد مخدر متهم شده بودند.

اوباما گفت: ” توانایی اعطای عفو متضمن این اعتقاد اساسی در دموکراسی ما مبنی بر این است که افراد پس از ارتکاب یک اشتباه در زندگی خود که طبق قوانین ما منجر به محکومیت می شود شایستگی یک فرصت دوم را دارند.”

اوباما مخالفت خود را با قوانینی که به گفته وی “مجازات های شدید غیر ضروری و منسوخ” دهه های گذشته هستند ابراز داشته است.  او گفت این قوانین منجر به مجازات های شدید و میزان بالای حبس های غیر ضروری شده اند. شصت و هفت نفر از زندانی هایی که شامل عفو اخیر شده اند به حبس ابد محکوم شده بودند.

تخفیف جرم به این معناست که محکومیت اول در این موارد با مجازاتی که امروزه با این جرم مطابقت دارد جایگزین می شود.

قانون اساسی ایالات متحده به رئیس جمهوری قدرت عفو و یا تخفیف جرم محکومیت های زندان فدرال را داده است.

به گفته نیل ایگلزتون، مشاور رئیس جمهوری، رئیس جمهوری هر تقاضانامه برای بخشش را بررسی می کند و درباره تخفیف مناسب برای هر پرونده تصمیم می گیرد.  بعضی از کسانی که مجازات آنها شامل تخفیف شده است از زندان آزاد می شوند، در حالیکه دیگران دوره کمتری را در حبس بسر خواهند برد.

پرزیدنت اوباما در دوران ریاست جمهوری خود برای ٥٦٢ محکومیت زندان تخفیف قائل شده است.