روز ۱۲ آوریل روز دستمزد برابر بود و پرزیدنت اوباما به همه یادآوری کرد که کارکنان زن نیز باید از فرصت هایی برابر با مردان برخوردار شوند. او گفت: “ما نمی خواهیم برخی از بازیکنان ما بیرون گود بمانند.”

وضعیت برابری اقتصادی زنان در سراسر جهان بهبود یافته است، اما تفاوت های ریشه دار در دستمزد میان زنان و مردان همچنان پا برجا است. تازه ترین شاخص فاصله جنسیتی جهانی گزارش می دهد که با این که امروز در مقایسه با سال ۲۰۰۶ زنان بیشتری شاغل هستند، میانگین دستمزد زنان تنها کمی بیش از نصف دستمزد مردان برای انجام کاری مشابه است.

اوباما با بیان سخنانی در خانه الیس پال، طرفدار فقید اعطای حق رای به زنان، از کارفرمایان خواست تا در رابطه با دستمزدها شفافیت داشته باشند. او گفت که امیدوار است یک روز کودکان بازدید کننده از این ساختمان – که در واقع فاصله اندکی با ساختمان کنگره ایالات متحده داشت –بتوانند “از بابت این که در گذشته روزگاری بود که زنان برای انجام کاری مشابه کمتر از مردان دستمزد می گرفتند، شگفتزده شوند.”