پرزیدنت اوباما در مراسم ضیافت افطار ٢٠۱۵ کاخ سفید اظهار داشت: “با گرامیداشت ارزش های مشترک صلح و نیکوکاری و بخشش، با هم بر این نکته تاکید می کنیم که صرفنظر از اعتقادات دینی مان، همه ما یک خانواده هستیم.”

رئیس جمهوری گفت: “ماه رمضان بر همه شما، و همه آمریکایی های مسلمان در سرتاسر کشور مبارک باد.”  نزدیک به ۱۵٠ مهمان، ازجمله تقریبا ۴٠ نفر از اعضای جامعه دیپلماتیک و چندین تن از نمایندگان کنگره در این مراسم که در ٢٢ ژوئن برگزار شد، شرکت داشتند.

پرزیدنت اوباما با مهمانان صحبت می کند. (عکس از گتی ایمجز)
پرزیدنت اوباما در مراسم ضیافت افطار با یکی از مهمانان صحبت می کند. (عکس از گتی ایمجز)

پرزیدنت اوباما از چندین جوان آمریکایی مسلمان که در این مراسم حضور داشتند، به خاطر خدمات شان به جامعه مدنی تقدیر کرد:

ضیاد احمد یک سامانه اینترنتی را به منظور تشویق نوجوانان در به اشتراک گذاشتن داستان هایشان و مقابله با کلیشه های زیانبار راه اندازی کرد. احمد می گوید: “با آموزش می توان جهل را شکست داد.”

منیره خلیف سازمانی را برای پشتیبانی از آموزش دختران در شرق آفریقا تاسیس کرد و در کنگره فعالیت کرد تا قانون دختران حساب می شوند، که از ثبت احوال دختران پس از تولد در کشورهای در حال توسعه حمایت می کند، به تصویب برسد.

بتول ابوحرب یک برنامه بهداشتی را برای بهبود توزیع واکسن از طریق پیامک های تلفنی راه انداخت. پناهندگان فلسطینی در اردن از این برنامه بهره مند شده اند و سازمان ملل قصد دارد این برنامه را در سایر کشورهای خاورمیانه گسترش دهد.

اوباما همچنین از سامانتا اِلوف که دیوان عالی کشور اخیرا به نفع پرونده اش برای داشتن حجاب رای داد، تمجید کرد: “سامانتا، ما به تو افتخار می کنیم.”

پرزیدنت اوباما با گروه کوچکی از زنان صحبت می کند. (گتی ایمجز)
مهمانان همراه با پرزیدنت اوباما از ضیافت افطار در کاخ سفید لذت می برند. (گتی ایمجز

اوباما گفت: “مراسم افطار ما همچنین یادآور آزادی هایی است که ما را به عنوان شهروندان آمریکایی به یکدیگر پیوند می زنند، ازجمله آزادی مذهبی-  آن حق غیر قابل انکار برای انجام آزادانه فرائض دینی مان.”

مراسم ضیافت افطار کاخ سفید سنتی است که در دولت بیل کلینتون در سال های دهه ۱٩٩٠ آغاز شد. در این مراسم، رؤسای جمهوری ایالات متحده از مشارکت و دستاوردهای مسلمانان در آمریکا و در سراسر جهان تقدیر کرده اند.