پرزیدنت ترامپ فرمان اصلاحات در نظام پلیس را امضاء کرد

پرزیدنت ترامپ یک فرمان اجرایی را برای آغاز انجام اصلاحات در نظام پلیس سراسر کشور جهت تضمین امنیت و حصول اطمینان از عدالت و رفتار برابر برای همه آمریکایی ها، به امضاء رساند.

طبق فرمان اجرایی پلیس ایمن برای جوامع ایمن نیروهای پلیس پیرامون روش های کاهش تنش، توسل به زور و تبادل با جوامع آموزش و تعلیم مناسب دریافت خواهند کرد. افزوده بر این، یک بانک اطلاعاتی شکایات علیه افسران پلیسی که از زور بیش از حد و خشونت استفاده کرده اند را جمع آوری و ردیابی خواهد کرد. این فرمان اجرایی همچنین خواهان افزایش منابع و برنامه های تعلیمی می باشد، ازجمله مشارکت بیشتر با مددکاران اجتماعی هنگام رسیدگی به افرادی که اختلالات روحی و روانی، بی خانمانی و یا اعتیاد رنج می برند.

ترامپ هنگام به امضاء رساندن این فرمان اجرایی در ١۶ ژوئن گفت که بالا بردن استانداردهای پلیس و کاهش جرم می توانند در کنار هم صورت گیرند.

رئیس جمهوری گفت: “آمریکایی ها بر این باورند که باید از زنان و مردان شجاع پلیس کشور حمایت شود. آمریکایی های همچنین بر این باورند که نیروهای پلیس باید با مسئولیت پذیری و شفافیت بهتری عمل کنند و منابع بیشتری باید به استخدام، تعلیم و مشارکت آنها با جوامع اختصاص گیرند.”

این فرمان اجرایی فشار روی گردن توسط مأموران پلیس برای مهار کردن مظنونان را منع می کند، به غیر از مواردی که خطر مرگ وجود داشته باشد و قانون استفاده از این تکنیک را مجاز داند.

ترامپ این فرمان اجرایی را در واکنش به قتل جورج فلوید در ۲۵ می به دست افسران پلیس مینیاپولیس و در کنار تلاش های در دست انجام توسط مقامات محلی و ایالتی صادر کرد. اصلاحاتی که در سطح محلی صورت گرفتند شامل گزارش سوءرفتارهای افسران پلیس و ارائه فوری فیلم دوربین های بدنی آنها می شود.

اصلاحات دیگری که در توسط مقامات محلی به تصویب رسیدند، پاسخگویی پلیس را افزایش داده و موارد استفاده از زور بیش از حد را محدود می سازند.

برای مثال، مقامات مینیاپولیس و دالاس الزامات جدیدی را صادر کرده اند که طبق آن افسران پلیس هنگام استفاده از زور بیش از حد توسط همکاران خود موظف هستند مداخله کنند. اداره پلیس مینیاپولیس از مأموران خود خواهد خواست که سوءرفتار همکاران خود را گزارش دهند. مقامات دنور از مأموران پلیس خواسته اند که در صورت نشانه گرفتن یک شهروند با اسلحه، حادثه را باید به رئیس خود گزارش دهند.

شورای شهر مینیاپولیس نیز در ۵ ژوئن اصلاحاتی را به تصویب رساند که طبق آن نیروهای پلیس پیش از استفاده از گاز اشک آور برای مهار و کنترل جمعیت، باید از رئیس پلیس و یا معاون رئیس پلیس اجازه بگیرند. شهردار سانفرانسیسکو طرح جدیدی را اعلام کرد که استفاده از گاز اشک آور علیه غیر نظامیان را غیر مسلح ممنوع می کند.

شورای شهر لوئیویل، کنتاکی در ١١ ژوئن حکمی را صادر کرد که بر اساس آن مأموران پلیس نمی توانند برای ارائه حکم بازداشت یک فرد یا بازرسی خانه بدون در زدن وارد خانه مردم شوند. این حکم در پی قتل یک زن جوان در ماه مارس به دست افسران پلیس در آپارتمانش شکل گرفت. مأموران پلیس با یک حکم بازداشت بدون خبر وارد آپارتمان او شدند و پس از تیراندازی بین پلیس و دوست پسرش که آنها را دزد پنداشت، این زن جوان در اثر اصابت چندین تیر جان خود را از دست داد.

بر اساس این حکم، مأموران پلیس لوئیویل موظف هستند هنگام ارائه حکم بازداشت یا بازرسی یک خانه، دوربین های بدنی خود را به تن و روشن کنند.