پرزیدنت واشنگتن و پرزیدنت اوباما با هم موافقند: آمریکا سرزمین مهاجران است

مریم بیلایه، گواهی شهروندی خود را پس از مراسم تابعیت آمریکایی در تگزاس نشان می دهد. (عکس از آسوشیتدپرس/ ل. م. اوترو)

پرزیدنت باراک اوباما با استقبال از مهاجران به ایالات متحده، سنت دیرینی را پایدار نگه می دارد که قدمت آن به تولد خود کشور باز می گردد. حتی پیش از اینکه جورج واشنگتن به عنوان نخستین رئیس جمهوری کشور انتخاب شود، به پایه گذاری این سنت کمک کرد:

واشنگتن در ۱٧۸۳ گفت: “آغوش آمریکا نه تنها برای استقبال از آن غریبه ثروتمند و محترم، بلکه به روی ستم دیدگان و مظلومان همه کشورها و تمام ادیان باز است؛ ما آنها را در همه حقوق و امتیازهایمان شریک خواهیم دانست.”

ایالات متحده کشوری متشکل از مهاجران است. گاه موج های مهاجر ستیزی اوج گرفته اند، ولی هر بار این کشور موفق به رد آن دیدگاه ها شده و از تازه ترین شهروندان به عنوان بخشی از تار و پود و بافت ملی استقبال کرده است.

چهره الکساندر هامیلتون ( دامنه عمومی)
الکساندر هامیلتون به دلیل مهاجر بودن نکوهش می شد. (دامنه عمومی)
    • الکساندر هامیلتون: هامیلتون یک نوجوان یتیم و بی پول بود که از جزایر هند غربی به مکانی که در آن زمان از مستعمرات بریتانیا بود آمد. چنانکه او در ایالات متحده جدید به شهرت رسید، مخالفانش او را به خاطر این که در خارج به دنیا آمده بود به تمسخر می کشیدند. ولی این کار بی تاثیر بود. امروزه، مردم هامیلتون را به عنوان یکی از پدران بنیانگذار، معمار نظام مالی ایالات متحده، و مردی که چهره اش روی اسکناس ده دلاری نقش گرفته است می شناسند.
    • عذرخواهی قانونگذاران: کارگران چینی در سال های دهه های ۱۸۵۰ و ۱۸۶۰ گروهی به آمریکا مهاجرت کردند تا در معادن و ساخت و ساز راه آهن اشتغال یابند. در ۱۸۸٢، کنگره ورود مهاجران جدید چینی را منع کرد. کنگره سپس این قانون را لغو کرد و از بابت آن عذرخواهی نمود. در سال ٢۰۱٢ ، مجلس نمایندگان ایالات متحده قطعنامه پیشنهادی جودی چو، یکی از اعضای کنگره را به تصویب رساند: “با توجه به اینکه آمریکایی های چینی تبار همچنان نقش چشمگیری در موفقیت ایالات متحده ایفا می کنند؛ و با توجه به اینکه ایالات متحده بر اساس این اصل بنیان گذاشته شده است که همه اشخاص برابر خلق شده اند: بنابر این، مجلس نمایندگان ایالات متحده از بابت تصویب قانونی که چینی تباران در ایالات متحده را به خاطر قومیت شان مورد هدف قرار داد، متاسف است.”
یک زن در لباس رنگارنگ لبخند می زند. (عکس از آسوشیتدپرس)
آمریکایی های چینی تبار خدمات ارزشمندی به کشور ارائه می دهند. (عکس از آسوشیتدپرس)
    • هیچی ندان ها: حزب آمریکایی، که هیچی ندان ها نیز نامیده می شد، در سال های دهه ۱۸۵۰ فعال و به محدود ساختن نفوذ کاتولیک های ایرلندی و سایر مهاجران در ایالات متحده متعهد بود. آبراهام لینکلن یکی از مخالفان آنها بود. او در سال ۱۸۵۵ گفت: “نظر من نسبت به آنها کمی مساعدتر از نظرم به مدافعان برده داری است.” رئیس جمهوری آینده مشتاقانه در انتظار روزی بود که هیچی ندان ها “کاملا از هم فروبپشاند.” مدتی طول نکشید که چنین هم شد. سال ها بعد، آمریکایی ها جان اف کندی، یک کاتولیک با میراث ایرلندی را به ریاست جمهوری برگزیدند.

در سال ٢۰۱۳، پرزیدنت اوباما عقیده ای را که به قدمت جمهوری آمریکاست، بار دیگر تصریح کرد:

“در طول تاریخ ما، مهاجران روحیه آزادی، برابری، و عدالت برای همه را پذیرفته اند- همان آرمان هایی که در ۱٧٧۶ میهن پرستان را به برخاستن علیه یک امپراتوری برانگیختند، و کشاورزان را در ساختن یک جمهوری قوی تر راهنمایی کردند، و نسل ها را برای ایجاد پیوند بین وعده بنیادین و واقعیت های دوران ما سوق دادند.”