پناهندگان از کشورهای گوناگون در ایالات متحده زندگی تازه ای را آغاز می کنند

ایالات متحده در حال اسکان هشتاد و پنج هزار پناهنده در سال مالی جاری است که در ٣٠ سپتامبر پایان می یابد. بیشتر کسانی که زندگی تازه ای را در ایالات متحده آغاز می کنند از جمهوری دموکراتیک کنگو(١٣٫٣٢٢)، برمه (١١٫٣٢٠)، سوریه (١١٫٠۵٦)، عراق (٨٫٤٩٣) و سومالی (٨٫٠١٧) هستند.

در میان کشورهای دیگر از جمله بوتان، اوکراین و اریتره، تعداد ٣٫٣٦٩ پناهنده ایرانی و٢٫١٨٢ پناهنده افغان نیز پذیرفته شده اند.

ایالات متحده از بسیاری از کشورهای سراسر جهان پناهنده می پذیرد. این پناهندگان بیشترین آسیب دیدگانی هستند که به دلیل ترس مستند از آزار و اذیت بر اساس مذهب، نژاد، ملیت، عقاید سیاسی و یا عضویت در گروه اجتماعی خاصی قادر به بازگشت به میهن خود نیستند.

جدولی که کشور اصلی و تعداد پناهندگان به ایالات متحده را نشان می دهد (عکس از وزارت امور خارجه /چمنی ویلکینز)
منبع: اداره جمعیت، پناهندگان، و مهاجرت وزارت امور خارجه ایالات متحده، ٦ سپتامبر ٢٠١٦

پناهندگان پس از ارائه تقاضانامه با ماموران مهاجرت در خارج از آمریکا مصاحبه می کنند. پس از پذیرش، آنها در صدها جامعه گوناگون در سراسر آمریکا اسکان می یابند. دولت ایالات متحده از طریق برنامه های گوناگونی به پناهندگان برای یافتن مسکن و غذا، ثبت نام فرزندان در مدارس، یادگیری زبان انگلیسی و پیدا کردن شغل کمک می کند.