پنس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده رژیم ایران را محکوم کرد

پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا پشت تریبون سخنرانی (عکس از آسوشیتدپرس)
پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا در حال سخنرانی (عکس از آسوشیتدپرس)