پوستر رایگان به مناسبت هفته جهانی فضا

Poster with galaxy in space and text overlaid (State Dept./S. Gemeny Wilkinson)
(جمنی ویلکنسون/وزارت امور خارجه)

هفته جهانی فضا امسال از ۴ تا ۱۰ اکتبر برگزار می شود. موضوع امسال “اکتشاف سیاره های جدید در فضا” است که پس از سالی پر هیجان برای دانشمندان و فضانوردان انتخاب شده است.

با دانلود این پوستر رایگان هفته جهانی فضا را جشن بگیرید.

دانلود پوستر (21.9MB)