پوستر روز زمین ۲۰۲۳ – دانلود

Earth Day 2023 poster with illustration of Earth and heavenly bodies as gears and hand holding wrench to fix them (State Dept./D. Thompson)
(State Dept./D. Thompson)

زمین، مانند یک ماشین برای کار کردن به تمام اجزای خود نیاز دارد و فعالیت ها و اقدامات ما – در واقع فعالیت ها و اقدامات همه کشورها – آینده سیاره ما را تعیین خواهند کرد.

جان کری، فرستاده ویژه ریاست جمهوری ایالات متحده در امور اقلیم می گوید: “تقریباً در همه جا نشانه هایی از پتانسیل وجود دارد، اما همه در همه جا باید کارهای بیشتری انجام دهند.”

پوستر رایگان روز زمین ۲۰۲۳ را دانلود کنید (PDF, 45MB).