پیامدهای پایان تحریم تسلیحاتی علیه ایران- ویدیو

تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران در اکتبر سال جاری منقضی خواهد شد. اگر این تحریم ها تمدید نشوند، ایران خواهد توانست شروع به فروش تسلیحات کرده و درگیری ها در لبنان و یمن و سایر نقاط جهان را تشدید کند. این تسلیحات می توانند در حمله به اسراییل یا عربستان سعودی به کار گرفته شوند.

بدون تحریم تسلیحاتی، ایران قادر خواهد شد به دیکتاتورها در سراسر جهان مانند نیکلاس مادورو در ونزوئلا تسلیحات بفروشد.

درباره پیامدهای عدم تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران بیشتر بیاموزید.