کارکنان بهداشتی، پرسنل نظامی، و کارمندان سایر سازمان ها هم در داخل و هم در خارج از کشورهای غرب آفریقا به سختی برای کاهش سرعت شیوع ویروس ابولا کار کرده اند. آنها برای بیماران و مراقبت کنندگان از آنها وسایل و لوازم پزشکی تدارک دیدند و همگان را به منظور رعایت بهترین عملکردهای بهداشتی برای پیشگیری از شیوع این ویروس تعلیم داده اند.

در طول ماه های اخیر، کودکان در انزوا قرار داشته اند. بسیاری از آنها بیمار بودند. برخی از آنها جان خود را از دست دادند. ولی حتی کودکان سالم تحت تأثیر قرار گرفته اند چرا که ابولا آنها را از ادامه تحصیل بازداشته است.

نقاشی که کودکان و یک مدرسه بسته شده را به تصویر می کشد (وزارت امور خارجه/ داگ تامپسون)
در لیبریا، گینه و سیرالئون، مدارس بسته شدند. برای بسیاری از دانش آموزان، تنها درس ها درباره ویروس ابولا بودند.
پنجره های تخنه شده یک مدرسه بازگشوده می شوند (وزارت امور خارجه/ داگ تامپسون)
ولی جوامع از طریق جلوگیری از تماس با بیماران و عملکردهای بهداشتی مناسب از سرعت شیوع ویروس کاسته اند. کودکان می توانند به مدارس بازگردند!
آموزگار و دانش آموزان در یک کلاس درسی  (وزارت امور خارجه/ داگ تامپسون)
مدارس در لیبریا بازگشوده می شوند و دانش آموزان برای شستن دست هایشان از آب کلور زده استفاده می کنند، و دمای بدن آنها با یک دماسنج کنترل می شود.

امروز، درحالیکه آموزگاران روش شستن دست را به دانش آموزان نشان می دهند، برخی از پرسنل نظامی ایالات متحده در کشورهای تحت تأثیر قرار گرفته باقی می مانند تا از طریق راه های جدید به جوامع کمک کنند. و کارکنان بهداشتی و تعلیم دهندگان بیشتری عازم این کشورها می شوند.