پیشرفت های به دست آمده علیه داعش

فیلیپ هاموند، وزیر خارجۀ انگلستان و جان کری، وزیر امور خارجه، پیش از برگزاری نشست ائتلاف ضد داعش در لندن با خبرنگاران صحبت می کنند. (وزارت امور خارجه)
فیلیپ هاموند، وزیر خارجۀ انگلستان و جان کری، وزیر امور خارجه، پیش از برگزاری نشست ائتلاف ضد داعش در لندن با خبرنگاران صحبت می کنند. (وزارت امور خارجه)

طی نشست ۲۲ ژانویۀ اعضای ائتلاف ضد داعش در لندن، جان کری، وزیر امور خارجه گفت که پیشرفت اقدامات انجام شده برای تضعیف دولت اسلامی عراق و شام همچنان ادامه دارد.

کری پس از دیدار با فیلیپ هاموند، وزیر خارجۀ انگلستان و حیدر العبادی، نخست وزیر عراق گفت: “نزدیک به ۲٫٠٠٠ حملۀ انجام گرفته در عراق و سوریه از دقت و درستی برخوردار بوده و به طور قطع داعش را در نقاطی که حمله به وقوع پیوسته در موضع دفاعی قرار داده اند.”

کری افزود که صدها خودرو داعش نابود شده و ۵٠ درصد از فرماندهان آن حذف شده اند.

به گفتۀ کری، این گروه تروریستی مشکلی بیشتر از یک مشکل سوری یا عراقی است.

“داعش یک مشکل جهانی است و اقتضای آن یک پاسخ هماهنگ، جامع و پایدار جهانی است.” 

۶٠ عضو ائتلاف بین المللی- همراه با پنج کشور عرب که در حملات هوایی علیه داعش شرکت دارند- به متوقف ساختن پیشرفت آن کمک می کنند. ائتلاف طی نشستی که در ماه سپتامبر در بروکسل داشت خطوط اساسی یک رویکرد چند وجهی را برای نابود ساختن این گروه تروریستی تشریح کرد.

کری اظهار داشت: “ما از کمک یکایک اعضا که هر کدام نحوه ای از کمک را برگزیده اند، چه در پناه دادن به پناهجویان، چه در دادن آموزش و مشاوره به سربازان عراقی در خطوط مقدم جبهه و چه در سخن گفتن علیه داعش، قدردانی می کنیم.”

جان کری، وزیر امور خارجه، در نشست تعیین راهبرد ائتلاف ضد داعش در لندن شرکت می کند. (وزارت امور خارجه)
جان کری، وزیر امور خارجه، در نشست تعیین راهبرد ائتلاف ضد داعش در لندن شرکت می کند. (وزارت امور خارجه)

کری به پیام پرزیدنت اوباما در خطابه وضعیت کشور او در ۲٠ ژانویه انعکاس بخشید و گفت که اقدام علیه داعش وقت گیر است و به تمرکز نیاز دارد.

کری افزود: “واقعیت این است، در حالی که مسیر این جنگ، همانگونه که رئیس جمهوری و دیگران گفته اند، نه کوتاه و نه آسان است- این مطلب به گونه ای مستمر بیان شده است- امروز ما شاهد پیشرفتهای مهمی در امتداد همۀ خطوط اقدامات هستیم.”

کری از سازمان ملل متحد به خاطر اقدام اخیر آن در اختصاص بودجه ای برای تثبیت اوضاع در نواحی آزاد شده از زیر سلطۀ داعش تمیجید کرد و گفت که قربانیان ترور به کمک های مستمر نیاز دارند.

کری در دنباله مطالب خود گفت: “کسانی که در دست داعش به رنج های تصور ناپذیری گرفتار آمده اند، بویژه زنان و دختران، به ادامه امدادرسانی انسان دوستانه که کشورها از سرتاسر جهان از آغاز بحران با سخاوتمندی ارائه کرده اند، نیاز دارند.”