پیشنهاد یک نوجوان برای ایموجی با حجاب مورد استقبال قرار گرفته است

پیشنهاد یک نوجوان برای ایموجی با حجاب مورد استقبال قرار گرفته است
طرحی که نمونه ای از ایموجی با حجاب را نشان می دهد. (عکس اهدایی)

هنگامی که گروهی نوجوان دوست در برلین یک گروه گپ واتس اپ تشکیل دادند، این نوجوانان موافقت کردند که به جای استفاده از عکس اصلی خود از بیموجی برای هویت خود استفاده کنند.

اما هنگام انتخاب رنگ پوست و مو برای ایموجی هایی که به آنها بخورد، رایوف الهومهدی پانزده ساله که حجاب می پوشد، دید که هیچیک از ایموجی های موجود به ظاهر او نمی خورند.

از آنجایی که پانصد و پنجاه میلیون زن مسلمان در سراسر جهان از روسری های سنتی استفاده می کنند، الهومهدی به کنسرسیوم یونی کد، سازمان غیر دولتی مسئول استانداردهای بین المللی از جمله ایموجی ها، یک شخصیت با حجاب را پیشنهاد کرد.

یکی از اعضای این کنسرسیوم از این پیشنهاد استقبال کرد و از الهومهدی دعوت کرد تا راهنمای جزئیات این پیشنهاد کتبی باشد. قرار است این پیشنهاد در ماه نوامبر رسما بررسی شود و اگر مورد قبول واقع شود، ایموجی با حجاب در اواخر سال ٢٠١٧ در اختیار سیستم های عامل قرار خواهد گرفت.

الهومهدی به روزنامه واشنگتن پست گفت ایموجی ها با نفوذ هستند و به مردم برای برقراری ارتباط فرای موانع زبانی کمک می کنند. او گفت:  “ایموجی ها همه جا هستند.”