احتمال دارد که شما معنی اصطلاح  “مسیر سریع تجاری” را ندانید، ولی اگر در کشوری زندگی می کنید که خواستار توسعه داد و ستد خود با ایالات متحده است، این اصطلاح برای شما حائز اهمیت می شود. ببینید چرا:

ایالات متحده با ۱۱ کشور در شرق آسیا و نیمکره غربی مشغول مذاکره درباره مشارکت دو سوی اقیانوس آرام (TPP) است. این موافقتنامه ای است که بازرگانی را با کاهش دادن تعرفه ها و دیگر موانع تجارت افزایش خواهد داد. اقتصاددانان می گویند، بازرگانی بیشتر به معنای رفاه بیشتر است. پرزیدنت اوباما TPP را “تاکنون مترقی ترین، و ضابطه مندترین موافقتنامه بازرگانی تاریخ” می خواند.

هنگامی که کنگره به پرزیدنت اوباما اختیار توسعه بازرگانی را داد متعهد شد که پس از تکمیل مذاکرات صریحاً آن را تصویب یا رد کند.  این پیگیری  سریع تجارت به اصطلاح “مسیر سریع تجاری” خوانده می شود. پس از رای کنگره هیچ اصلاح یا تغییری در شرایط آن مجاز نخواهد بود.

این بدان معنا است که طرف های مذاکره با آمریکا می دانند که ایالات متحده در صدد تغییر توافق نهایی برنخواهد آمد و این خود بر احتمال موفقیت مذاکرات می افزاید.

TPP اگر مورد تصویب قرار گیرد، ۴٠ درصد از اقتصاد دنیا را در بر خواهد گرفت و توان بالقوه آن را دارد که به طور سالانه اقتصاد جهانی را به میزان ۳٠٠ میلیارد دلار رشد دهد.

ایالات متحده همچنین در حال مذاکره در ارتباط با مشارکت بازرگانی و سرمایه گذاری در دوسوی اقیانوس اطلس(T-TIP)  است. به گفته رئیس جمهوری، این موافقتنامه “از صدها هزار شغل در دو سوی اقیانوس حمایت خواهد کرد.”