وزیر امور خارجه ایالات متحده همه ساله جایزه بین المللی زنان شجاع را به برخی از دلاورترین زنان در هر جا که هستند، اهدا می کند – زنانی که برای حقوق بشر، برابری حقوق زنان، و پیشرفت اجتماعی تلاش می کنند. برخی از آنها به خاطر باورها و اهدافشان زندانی شده اند. هیچکدام از آنها، حتی زمانی که اقداماتشان جانشان را به خطر می انداخت، پا پس نگذاشتند.

چرا وزارت امور خارجه می خواهد توجه همگان را به این قهرمانان جلب کند؟

زیرا همه ما از توانمندسازی زنان سود خواهیم برد.

مایک پمپئو در سخنان خود طی مراسم بزرگداشت زنانا شجاع گفت که در نتسجه سال ها تجربه شخصی میداند که “زنان شجاع همه جا هستند و در همه جه به وجود آنها نیاز است.”

وقتی زنان مشارکت بیشتری در دولت و در زندگی همگانی داشته باشند، این اتفاقات خواهند افتاد:

  • احتمال این که سیاست های دولتی به چالش های اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی پیش روی همه گروه های محروم – و نه تنها زنان – رسیدگی کنند، افزایش می یابد.
  • مشارکت زنان موجب تقویت تلاش ها برای حل درگیری های نظامی و آشتی مخالفان پیشین می شود. زنان قانونگذار در ایجاد اتفاق نظر و پیش بردن قوانین تازه بسیار موثر هستند.
  • زنان توانمند که رای آنها در عرصه تصمیم گیری موثر است، الگوهایی برای نسل بعدی به شمار می آیند.

دریافت کنندگان جایزه بین المللی زنان شجاع و هزاران زن و دختری که این برندگان نمایندگی آنها را بر عهده دارند مسائل مهم را در دیدرس جوامع و محله های خود قرار می دهند. ما باید به آنها گوش دهیم و تصمیم گیرندگان نیز باید شنوای آنها باشند.

دریافت کنندگان امسال این جوایز شامل یک دادستان، یک افسر نیروی انتظامی، و یک رهبر مذهبی هستند.  آنها شامل زنانی هستند که به مبارزه با فقر، تروریسم، خشونت خانگی، و آزار اقلیت های مذهبی به پا خاسته اند.

قدردانی از زنان شجاع ایرانی

در طی این مراسم علاوه بر ده زنی که به دریافت این جایزه نائل آمدند، از زنان ایرانی که در طول سال گذشته با وجود آزار، دستگیری، محکومیت های درازمدت به زندان و حتی شکنجه، دلیرانه و صلح جویانه در برابر رژیمی فاسد استقامت کردند قدردانی شد.