هرسال هزاران گونه از حیوانات منقرض می شوند. حیواناتی که زمانی در به تعداد زیاد روی زمین جولان می دادند حالا با سرعتی که نفس را در سینه حبس می کند در حال ناپدید شدن هستند. طبق برآورد دانشمندان، آهنگ فعلی انقراض و بر افتادن این گونه ها هزار بار از آنچه می بایست باشد سریع تر است. دلیل آن یک عامل است: انسان ها.

اشتباه در کجاست؟

ما در حال مصرف منابع زمین با سرعتی بیشتر از سرعت جانشینی مجدد آنها هستیم. ما زیستگاه های حیوانات را ویران می کنیم، و غذا و آب آنها و همینطور خود این حیوانات را با سرعتی دوام ناپذیر از میان می بریم. در حالی که آشیانه های پرندگان برای ساختن آسمان خراش ها از میان برداشته می شوند-  رودها برای ایجاد پارکینگ اتومبیل خشک می شوند، و فیل ها برای ساختن زینت آلات کشتار می شوند، تعداد و گوناگونی حیوانات رو به کاهش می گذارد.

قاچاق تهدیدی را که متوجه حیات وحش است شدت می بخشد. تجارت غیرقانونی حیوانات و اعضای بدن آنها در بازار سیاه رو به افزایش است. افزایش تقاضا برای فرآورده های ساخته شده از اعضای بدن فیل ها، کرگدن ها، و ببرها و دیگر حیوانات شاخص و برجسته زمین نه تنها این گونه ها، بلکه  صلح و سلامت و رفاه مردمی را که نزدیک آنها زنگی می کنند در معرض خطر قرار می دهد. قاچاق حیوانات وحشی امنیت شهروندان را کاهش و سود کسب و کارهای غیر قانونی را افزایش می دهد.

 چرا ما باید به این موضوع اهمیت دهیم؟

وقتی یک گونه حیوانی منقرض می شود، آن حیوانات بدون جانشین تنها بخشی از ضایعه هستند. هرچند ممکن است ما دنیای حیوانات را از دنیای خود جدا بدانیم، زندگی ما و آنها به هم پیوسته اند و با میلیون ها رشته به هم مرتبط هستند. گیاهان، حیوانات، مردم و محیط زیست با هم یک جامعه زیستاری – یک اکوسیستم را تشکیل می دهند که در آن بقای هر کدام به بقای دیگری وابسته است. وقتی یک بخش از جامعه تعادل خود را از دست داد یا از میان برده شد، مجموعه جامعه دچار رنج و آسیب می شود.

همه می توانند کمک کنند

با آنکه انسان ها بزرگترین خطر برای حیات وحش به شمار می روند، ما تنها امید آن نیز هستیم. در تمامی جهان افراد و گروه های کوچک، و همچنین سازمان های بزرگ و شرکت ها و دولت ها در حال ادای سهم خود به منظور تضمین آینده ایمن تری برای حیات وحش و برای ما هستند. از طریق کاهش دادن تقاضا برای فرآورده های ساخته شده از اعضای بدن حیوانات و اجرای قوانین علیه قاچاق و کار داوطلبانه برای سازمان های حفاظتی که به محافظت از گونه های در معرض خطر یاری می دهند، قهرمانان حفظ طبیعت با خطرهایی که حیوانات روی زمین با آنها مواجهند مشغول مبارزه هستند.

هیچ اقدامی برای محافظت کوچک نیست. ما ممکن است نتوانیم حیواناتی را که تا به حال از دست داده ایم باز گردانیم، ولی بسیاری دیگر که در معرض انقراض قرار دارند به توجه بی درنگ و اقدام ما نیازمند هستند. شما بخشی از مشکل نباشید. شما راه حل باشید. به حیات وحش روی زمین احترام گذارید و از آن محافظت کنید.

آگاهی بیشتری کسب کنید:

  • فعالیت انسانی تلفات سنگینی به حیوانات، از ماهی و مرجان گرفته تا زرافه  وارد می کند.
  • با تماشای ویدیویی به نام  آخرین روزها  درباره تجارت غیر قانونی عاج، ببینید قاچاق حیات وحش چگونه از تروریسم پشتیبانی می کند.