چرا برای این دیپلمات همجنسگرا حقوق بشر یک مسئله شخصی است؟

دانیل بائر (چپ) یکی از شش سفیر آشکارا همجنسگرای ایالات متحده است. (وزارت امور خارجه)

این مقاله توسط دانیل بائر، فرستاده ایالات متحده در سازمان امنیت و همکاری در اروپا (OSCE)، برای ShareAmerica نوشته شده است.

مردم اغلب از من می پرسند خدمت به عنوان یک سفیر آشکارا همجنسگرا چه حسی ایجاد می کند: “آیا کار شما در نتیجه آن سخت تر می شود؟ آیا شوهر شما به رویدادهای مختلف دعوت می شود؟ آیا هرگز پیش آمده که مقامات کشورهای دیگر نخواهند با شما کار کنند؟”

هر گاه چنین پرسش هایی را با من مطرح کنند، ناگهان احساس قدردانی به من دست می دهد؛ زیرا این موضوع به هیچ وجه مشکل آفرین نبوده است.

این که من یک سفیر آمریکایی هستم، از این  که من یک سفیر همجنسگرا هستم بسیار مهم تر. من هرگز احساس نکرده ام که همجنسگرا بودن مانعی بر سر راه من برای انجام کارم به وجود نیاورده است. من و شوهرم برایان همواره از سوی دوستانمان در جامعه دیپلماتیک به گرمی مورد استقبال قرار گرفته ایم. ما به عنوان زوج در رویدادها حضور می یابیم و گاه این احساس به ما دست می دهد که شاید نخستین زوج همجنسگرا دور یک میز مشخص شام باشیم. اما هرگز احساس نمی کنیم که در آنجا حضور ما را برنمی تابند. ما یک تیم هستیم، درست مثل دیگر سفیران و همسران و شرکای زندگی آنها.

این ویدئو که در ماه سپتامبر سال 2013 تهیه شده، دانیل بائر را به عنوان سفیر ایالات متحده در سازمان امنیت و همکاری در اروپا (OSCE) معرفی می کند.

اصول یک کشور

اصل حقوق بشر که در سطح بین المللی پذیرفته شده و می گوید همه مردم با منزلت و حقوق برابر زاده می شوند، در بیش از ٢٠٠ سال محور کانونی قانون اساسی ایالات متحده آمریکا و هویت ما به عنوان یک کشور بوده است. با وجود این، در هر نسلی به نظر می رسد گروه های خاصی از آمریکایی ها وجود دارند که تلاش آنها برای کسب برابری، ما را می آزماید و به درک بهتری از حقوق مشترکی که با آنها زاده می شویم، می رساند.

در نسل من –ای هیچ تردیدی نیست که دگرباشان جنسی  (LGBT)  چنین گروهی هستند.  تلاش برای تضمین برابری حقوق دگرباشان جنسی آمریکایی به موجب قانون، در برنامه های تلویزیونی، یادداشت های سردبیران، در دادگاه ها و مجالس قانون گذاری، و در کلیساها و تیم های ورزشی بازتاب دارند.

حتی زمانی هم که مردم اختلاف نظر دارند، باز هم در بیشتر مواقع استدلال هایی را مطرح می کنند که در آنها به صورت تلویحی اذعان دارند که بحث با عمل کردن به وعده حقوق بشر در ارتباط است.

من پیش از آن که در سمت خود به عنوان سفیرمشغول به این کار شوم، این افتخار را داشتم که نزدیک به چهار سال در مسائل مربوط به حقوق زنان برای وزارت امور خارجه آمریکا کار کنم. ایالات متحده تحت رهبری پرزیدنت اوباما، کلینتون، وزیر خارجه پیشین، و کری وزیر خارجه کنونی، یکی از مدافعان صریح حقوق بشر برای همه، از جمله دگرباشان جنسی بوده است. رهبران ایالات متحده این را نکته  درک می کنند که دیپلمات های آمریکایی باید معرف گوناگونی موجود در آمریکا  باشند و با این که ما هنوز هم کارهایی داریم که باید انجام دهیم، این موضوع  که امروز شش فرستاده آشکارا همجنسگرا در چهار قاره جهان مشغول به کار هستند بسیار مهم است.

حمایت از حقوق بشر دگرباشان جنسی در سراسر جهان، از جمله در حدود ۸٠ کشور که دگرباشی جنسی هنوز جرم است، بخشی از سیاست خارجی آمریکا محسوب می شود. برای برخی از ناظران این به نظر موضوع تازه ای می آید، اما این در واقع ادامه یک سنت دیرینه است. نقش ایالات متحده به عنوان یک رهبر در جهان، ریشه نیرومندی در موارد فراوانی دارد که ما در آنها صدای برای بی صدایان بوده ایم.

همانگونه که رونالد ریگان در مراسم آغاز نخستین دوره ریاست جمهوری خود گفت: “ما باید این نکته  را درک کنیم که … هیچ سلاحی در زرادخانه های جهان به اندازه اراده و شهامت اخلاقی مردان و زنان آزاده، توانمند نیست.”

امروز نیز مانند آن زمان برای دفاع از حقوق بشر همه افراد، فارغ از این که آنها که هستند و چه کسی را دوست دارند، نیازمند شهامت اخلاقی هستیم.