در حالیکه آخرین مهلت برگرداندن مالیات فدرال برای آمریکایی ها در ۱۵ آوریل  فرا می رسد، نسیم های تازه و شکوفه هایی که در سرتاسر ایالات متحده در حال شکفتن هستند تأثیر چندانی بر فشار روحی که آنها احساس می کنند، ندارند.

دولت فدرال ایالات متحده بر درآمدها مالیات وضع می کند. این مالیات دارای نرخی است که به موازات بالا رفتن درآمد افزایش می یابد. افراد می توانند برخی از معافیت ها و هزینه های شخصی، ازجمله بهره ای که برای رهن خانه می پردازند، مالیات های ایالتی و کمک های نیکوکارانه را از رقم پرداختی خود کم کنند.

پرداخت کنندگان مالیات معمولا مالیاتی را که باید بردرآمدشان بپردازند خودشان هنگام تنظیم اوراق برگشت مالیات بر آورد می کنند. پانزدهم آوریل آخرین مهلت برگرداندن مالیات بر درآمدی است که در سال قبل تقویمی کسب شده است. هر کس که در آمدی داشته است، از جمله رهبران کشور، باید این اوراق را ارائه دهند.

پرزیدنت اوباما و بانوی اول اوراق برگشت مالیات شان را به صورت مشترک تنظیم کردند و درآمد ناخالص خود را به مبلغ ۴٧٧٫۳۸۳ دلار گزارش دادند. آنها در مجموع ٩۳٫۳۶٢ دلار مالیات پرداختند که در عمل نرخ مالیاتی شان را به ۱٩٫۶ در صد می رساند.

اوباماها ٧٠٫٧۱٢ دلار یا نزدیک به ۱۴٫۸ در صد از درآمد ناخالص تطبیق یافته خود را به عنوان وجوه هدیه شده به ۳۳ سازمان نیکوکاری مختلف گزارش کردند. (اوراق مالیات خانم و آقای اوباما را در اینجا دانلود کنید.)

بایدن، معاون رئیس جمهوری، و همسرش نیز اوراق مالیات فدرال خود را برای سال ٢٠۱۴ به طور مشترک تنظیم کردند و درآمد خود را به مبلغ ۳۸۸٫۸۴۴ دلار گزارش دادند. آنها مجموعا ٩٠٫۵٠۶ دلار مالیات بر درآمد خود پرداختند و نرخ مالیاتی آنها عملاً  ٢۳٫۳ در صد بود. در سال ٢٠۱۴، خانم و آقای بایدن ۵٫۳۸٠ دلار به سازمان های نیکوکارانه هدیه کردند. (اوراق مالیات خانم و آقای بایدن را در اینجا دانلود کنید.