چرا سازمان ملل باید تحریم تسلیحاتی علیه ایران را تمدید کند- ویدیو

تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران نباید رفع شود. اگر این تحریم ها چنانکه قرار است در ماه اکتبر منقضی شوند، رژیم ایران قادر خواهد بود تانک و جنگنده وارد کند و همسایگان خود را تهدید کند.

بدون این محدودیت ها، ایران به دلال سلاح مورد علاقه کشورهای سرکش و سازمان تروریستی تبدیل خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل باید فشار بیشتری بر ایران اعمال کند، نه کمتر.