Woman scientist in safety glasses looking at equipment (Courtesy Los Alamos National Laboratory)
هارشینی موکوندان، میکروبیولوژیست در آزمایشگاه ملی لس آلاموس، سال ها داوری نمایشگاه های علمی را در مدارس راهنمایی و دبیرستان ها بر عهده داشته است. (Courtesy Los Alamos National Laboratory)

در ایالات متحده، نمایشگاه های علمی در دبیرستان ها همایشی مهم برای دانش آموزان است تا ضمن رقابت با همتایان و نمایش خلاقیت خود، به اکتشاف آموخته هایشان در علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM)  بپردازند.

نمایشگاه های علوم این امکان را به دانش آموزان ارائه می دهند تا آموخته هایشان در رشته های STEM را به روشی نوآورانه به کار گیرند. هارشینی موکوندان، که در دو دهه گذشته داور نمایشگاه های علوم مدارس راهنمایی و دبیرستان ها در سطح محلی و منطقه ای بوده است، گفت: دانش آموزان با کنجکاوی پروژه هایشان را شروع می کنند و در برخی موارد به حل مشکلات ضروری در جامعه می پردازند.

موكوندان، میكروبیولوژیست و معاون سرپرست بخش شیمی در آزمایشگاه ملی لس آلاموس گفت: “هر دانش آموز طرحی مورد علاقه خود را انتخاب می کند و هر طور که می خواهد آن را کاوش می کند. کنجکاوی علمی از سن پایین آغاز می شود، و به نظر من باید آن را پرورش داد و تشویق کرد.”

وقتی دانش آموزان در کلاس درس زیست شناسی، شیمی و فیزیک می خوانند و به مثلثات و حساب فکر می کنند، تصور موقعیت ها در زندگی واقعی که این موضوعات به کار گرفته می شوند، برای آنها دشوار است.

(© IF/THEN® Collection)
هارشینی موکوندان در مورد توسعه روش های تشخیص بیماری های عفونی تحقیق می کند. (© IF/THEN® Collection)

نمایشگاه های علمی به دانش آموزان این امکان را می دهد آنچه را که در رشته های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات آموخته اند در زندگی واقعی به کار گیرند. فراتر از آن، نمایشگاه های علمی نشانگر اوج همگرایی رشته های مختلف است که برای ایجاد یک راه حل گرد هم آمده اند. موکوندان گفت، کسب مهارت های زبانی خوب، به عنوان مثال، برای ارائه دقیق یک پروژه و بیان یافته های آن به داورها مهم است.

موكوندان گفت: “ما در حباب های كوچكی زندگی می كنیم، اما در زندگی واقعی این حباب ها باید به یکدیگر بپیوندند.”

موكوندان در حال تحقيق در مورد توسعه روش های تشخيص بيماری های عفونی از جمله بيماری های نوظهور است. زندگی حرفه ای او برگرفته از علاقه ای است كه در دوران كودكی اش برانگیخته شده است – در حالیكه اعضای نزدیک خانواده به سرخک و آبله مرغان مبتلا شده بودند، او از اوریون رنج می برد.

او در هند بزرگ شد و در نمایشگاه های علمی آن کشور شرکت می جست، و به آنها به عنوان راهی برای تفکر در مورد چگونگی رفع برخی مشکلات فکر می کرد. به گفته او، نمایشگاه های علمی دانش آموزان را تشویق می کنند تا ضمن به کارگیری درس هایی که آموخته اند، به مسائل پیش رو به طور غیرمتعارف فکر کنند.

موکوندان همه دانش آموزان را تشویق می کند تا رشته های علمی را در نظر گرفته و دنبال کنند، حتی آنهاییکه به هنرها و علوم انسانی گرایش دارند. ای گفت: “علم یک هنر است، و مستلزم خلاقیت زیادی است. علم قوه تخیل، نوآوری، هوش و استعداد و ایده های جدید را به کار می بندد.”